COĞRAFYA BİLİM

Posts Tagged ‘türkiye siyasi haritası


Turkiye haritasi yuksek cozunurluk

Turkiye haritasi yuksek cozunurluk

Türkiye Fiziki haritası büyük boy

Türkiye Fiziki haritası büyük boy

türkiye maden yatakları harıtasi
türkiye maden yatakları harıtasi
Jeotermal Kaynaklar Dağılım Haritası

Jeotermal Kaynaklar Dağılım Haritası

Jeotermal Kaynaklar ve  Volkanik Alanlar Haritası

Jeotermal Kaynaklar ve Volkanik Alanlar Haritası

Türkiye'de Uranyum ve Toryum Yatakları

Türkiye'de Uranyum ve Toryum Yatakları

Türkiye Kömür Havzaları ve Potansiyel Uygulamaları Haritası

Türkiye Kömür Havzaları ve Potansiyel Uygulamaları Haritası

Türkiye altın ve gümüş haritası

Türkiye altın ve gümüş haritası

türkiye deprem haritasi

türkiye deprem haritasi

türkiye bitki örtüsü haritası

türkiye bitki örtüsü haritası

Türkiye Büyük Toprak Grupları Harita Resmi

Türkiye Büyük Toprak Grupları Harita Resmi

türkiye tektonik haritasi

türkiye tektonik haritasi

türkiye jeoloji haritası

türkiye jeoloji haritası

bölgeler haritası

türkiye bölgeler haritası

türkiye haritası

türkiye yol haritası

türkiye yol haritası

türkiye tarimsal üretim haritası

türkiye tarimsal üretim haritası

türkiye haritasi

türkiye haritasi

Ayrıntılı Türkiye Coğrafi Bölgeler Haritası

Ayrıntılı Türkiye Coğrafi Bölgeler Haritası

Türkiye  tapografya haritasi

Türkiye tapografya haritasi

türkiye orman haritası

türkiye orman haritası

Türkiye orman haritası

Türkiye orman haritası

türkiye'nin bitki örtüsü

türkiye'nin bitki örtüsü

turkiye bitki haritasi

turkiye bitki haritasi

Türkiye turzim haritası

Türkiye turzim haritası

Türkiye ovalar ve platolar haritası

Türkiye ovalar ve platolar haritası

türkiye tarım coğrafyası harita

türkiye tarım coğrafyası harita

Türkiye sanayi coğrafyası harita

Türkiye sanayi coğrafyası harita

türkiye hayvancılık haritası

türkiye hayvancılık haritası

Türkiye İklim Haritası

Türkiye İklim Haritası

Türkiye'nin göl ve akarsu haritası

Türkiye'nin göl ve akarsu haritası

turkiyenin akarsu havzaları

turkiyenin akarsu havzaları

turkiye gunesleme haritasi

turkiye gunesleme haritasi

türkiye yerleşme haritası

türkiye yerleşme haritası

türkiye levha haritası

türkiye levha haritası

turkiye gumruk haritasi

turkiye gumruk haritasi

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

CBS’nin beş temel bileşeni vardır.

Bunlar;

A) Donanım (hardware) CBS’nin işlemesini mümkün kılan bilgisayar ve buna bağlı yan ürünlerin bütünü donanım olarak adlandırılır. Bütün sistem içerisinde en önemli araç olarak gözüken bilgisayar yanında yan donanımlara da ihtiyaç vardır. Örneğin, yazıcı (printer), çizici (plotter), tarayıcı (scanner), sayısallaştırıcı (digitizer), veri kayıt üniteleri (data collector) gibi cihazlar bilgi teknolojisi araçları olarak CBS için önemli sayılabilecek donanımlardır. Bugün bir çok CBS yazılımı farklı donanımlar üzerinde çalışmaktadır. Merkezileştirilmiş bilgisayar sistemlerinden masaüstü bilgisayarlara, kişisel bilgisayarlardan ağ (network) donanımlı bilgisayar sistemlerine kadar çok değişik donanımlar mevcuttur.

B) Yazılım (software), diğer bir deyişle bilgisayarda koşabilen program, coğrafik bilgileri depolamak, analiz etmek ve görüntülemek gibi ihtiyaç ve fonksiyonları kullanıcıya sağlamak üzere, yüksek düzeyli programlama dilleriyle gerçekleştirilen algoritmalardır. Yazılımların pek çoğunun ticari amaçlı firmalarca geliştirilip üretilmesi yanında üniversite ve benzeri araştırma kurumlarınca da eğitim ve araştırmaya yönelik geliştirilmiş yazılımlar da mevcuttur. Dünyadaki CBS pazarının önemli bir kısmı yazılım geliştiren firmaların elindedir. Bu bakımdan günümüzde CBS bu tür yazılımlarla neredeyse özdeşleşmiş durumdadır. En popüler CBS yazılımları olarak Arc/Info, Intergraph, MapInfo, SmallWorld, Genesis, Idrisi, Grass vb. verilebilir. Coğrafi bilgi sistemine yönelik bir yazılımda olması gereken temel unsurlardan bazıları şunlardır;

– Coğrafik veri/bilgi girişi ve işlemi için gerekli araçları bulundurması,
– Bir veri tabanı yönetim sistemine sahip olmak,
– Konumsal sorgulama, analiz ve görüntülemeyi desteklemeli,
– Ek donanımlar ile olan bağlantılar için ara-yüz desteği olmalıdır.

C) Veri (data) CBS’nin en önemli bileşenlerinde biri de “veri”dir. Grafik yapıdaki coğrafik veriler ile tanımlayıcı nitelikteki öznitelik veya tablo verileri gerekli kaynaklardan toplanabileceği gibi, piyasada bulunan hazır haldeki veriler de satın alınabilir. CBS konumsal veriyi diğer veri kaynaklarıyla birleştirebilir. Böylece birçok kurum ve kuruluşa ait veriler organize edilerek konumsal veriler bütünleştirilmektedir. Veri, uzmanlarca CBS için temel öğe olarak kabul edilirken, elde edilmesi en zor bileşen olarak ta görülmektedir. Veri kaynaklarının dağınıklığı, çokluğu ve farklı yapılarda olmaları, bu verilerin toplanması için büyük zaman ve maliyet gerektirmektedir. Nitekim CBS’ye yönelik kurulması tasarlanan bir sistem için harcanacak zaman ve maliyetin yaklaşık %50 den fazlası veri toplamak için gerekmektedir.

D) İnsanlar (people) CBS teknolojisi insanlar olmadan sınırlı bir yapıda olurdu. Çünkü insanlar gerçek dünyadaki problemleri uygulamak üzere gerekli sistemleri yönetir ve gelişme planları hazırlar. CBS kullanıcıları, sistemleri tasarlayan ve koruyan uzman teknisyenlerden günlük işlerindeki performanslarını artırmak için bu sistemleri kullanan kişilerden oluşan geniş bir kitledir. Dolayısıyla coğrafi bilgi sistemlerinde insanların istekleri ve yine insanların bu istekleri karşılamaları gibi bir süreç yaşanır. CBS’nin gelişmesi mutlak suretle insanların yani kullanıcıların ona sahip çıkmalarına ve konuma bağlı her türlü analiz için CBS’yi kullanabilme yeteneklerini artırmaya ve değişik disiplinlere yine CBS’nin avantajlarını tanıtmakla mümkün olabilecektir.

E) Yöntemler Başarılı bir CBS, çok iyi tasarlanmış plan ve iş kurallarına göre işler. Bu tür işlevler her kuruma özgü model ve uygulamalar şeklindedir. CBS’nin kurumlar içerisindeki birimler veya kurumlar arasındaki konumsal bilgi akışının verimli bir şekilde sağlanabilmesi için gerekli kuralların yani metotların geliştirilerek uygulanıyor olması gerekir. Konuma dayalı verilerin elde edilerek kullanıcı talebine göre üretilmesi ve sunulması mutlaka belli standartlar yani kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Genellikle standartların tespiti şeklinde olan bu uygulamalar bir bakıma kurumun yapısal organizasyonu ile doğrudan ilgilidir. Bu amaçla yasal düzenlemelere gidilerek gerekli yönetmelikler hazırlanarak ilkeler tespit edilir.türkiye haritası

bölgeler haritası

türkiye bölgeler haritası

türkiye tektonik haritasi

türkiye tektonik haritasi

türkiye jeoloji haritası

türkiye jeoloji haritası

Türkiye Büyük Toprak Grupları Harita Resmi

Türkiye Büyük Toprak Grupları Harita Resmi

türkiye haritasi

türkiye haritasi

turkiye haritası büyük boy

turkiye haritası büyük boy

türkiye tarimsal üretim haritası

türkiye tarimsal üretim haritası

türkiye bitki örtüsü haritası

türkiye bitki örtüsü haritası

 türkiye deprem haritasi

türkiye deprem haritasi

türkiye yol haritası

türkiye yol haritası

türkiye günes haritası

türkiye günes haritası


Toplam Ziyarteçi Sayısı

  • 9.153.513 kişi

Diğer 1.969 takipçiye katılın