Reklamlar

COĞRAFYA BİLİM

Archive for Ekim 2011


Türkiye’Deki Şelaleler
1.Derebağ-Yahyalı-Kayseri


2.Kapuzbaşı-Yahyalı-Kayseri


3.Gürlevik-Erzincan


4.Tortum-Uzundere-Erzurum


5.Güney veya Cindere-Güney-Denizli


6.Tomara-Şiran-Bayburt


7.Tekke-Gümüşhane


8.Kırkmerdiven-Tunceli


9.Çır-Bingöl


10.Suuçtu-M.Kemal Paşa-Bursa


11.Samandere-Kaynaşlı-Düzce


12.Susuz-Susuz-Kars


13.Sütven-Akçay


14.Uçarsu-Gümbe-Kaş-Antalya


15.Bendimahi yada Muradiye-Van


16.Sızır veya Göksu-Sivas-Gemerek


17.Sudüşen-Yalova


18.Sarıkayalar-Bayburt


19.Yerköprü-Mersin


20.Manavgat-Manavgat-Antalya

22.Ilısu Şelalesi- Mersin (Gülnar)

22.Paşaca Şelalesi – (Giresun-Görele)

_MG_1260 (600 x 400)

Reklamlar

Araş. Gör. Yıldız GÜNEY

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Lisans – 2009 Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü

Akademik Görevleri

Yılı Görevi
   

Verdiği Dersler

Lisans
 
Lisans Üstü
 

Yayınları

A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
 
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
 
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
LANDSAT Uydu Görüntüleri Yardımıyla Bornova’da Arazi Kullanımı Değişiminin Belirlenmesi (M. Kirami ÖLGEN ile), DEUCBS Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 10-11 Aralık 2009, s. 93-104, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
3. Kitap Bölümü
 
4. Kitaplar
 
C.Diğer Yayınlar
 

Projeleri

 

Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans
 
Doktora
 

İdari Görevleri

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri

 


 

Araş.Gör. Mehmet DENİZ
 

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Doktora
(2007-Devam Ediyor)
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Nazilli İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası” adlı doktora tezi devam ediyor.
Lisans- Yüksek Lisans -2007 Atatürk Üniversitesi

Akademik Görevleri

Yılı Görevi
   

Verdiği Dersler

Lisans
Lisans Üstü
 

Yayınları

A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
 
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
 
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
3. Kitap Bölümü
 
4. Kitaplar  
   
C.Diğer Yayınlar  
   

Projeleri

 
   

Yönettiği Tezler

 
Yüksek Lisans  
   
Doktora  
   

İdari Görevleri

 
   

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri


 

Araş. Gör. Hasan Hüseyin YILMAZ
 

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Erasmus Doktora 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı, Erasmus Bahar Dönemi Doktora Öğrenim Hareketliliği, Freiberg Teknik Üniversitesi, Freiberg Sach. , Almanya
Doktora
(Devam Ediyor)
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yüksek Lisans -2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisans-2002 Atatürk Üniversitesi

Akademik Görevleri

Yılı Görevi
   

Verdiği Dersler

Lisans
 
Lisans Üstü
 

Yayınları

A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
 
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
 
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZAV, L., YILMAZ, H. HÜSEYİN Çeltik İlçesinde Köy Konutları ve Temel Sorunları, Journal of Social Sciences of the Afyon Kocatepe Üniversity, pp:135-151, Cilt IX/ Sayı I, 2007
ÖZAV, L., YILMAZ, H. HÜSEYİN Coğrafi Özellikleri Açısından Anadolu Tarım İşletmesi, Journal of Social Sciences of the Afyon Kocatepe Üniversity, , Cilt XI/ Sayı II, 2009
 
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
3. Kitap Bölümü
YILMAZ H. H., YASAK, Ü., 2007, Türkiye’nin Jeomorfolojik Özellikleri” Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği”, (Editörler Hakki Yazıcı-Kürşat Koca), Pagema Yayıncılık. Ankara.
YILMAZ H. H., YASAK, Ü., 2007, Türkiye’nin İklim Özellikleri” Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği”, (Editörler Hakki Yazıcı-Kürşat Koca), Pagema Yayıncılık. Ankara.
4. Kitaplar
 
C.Diğer Yayınlar
Bildiri Özeti:
Banaz Hamam Boğazı Çevresinin Jeomorfolojisi ve Sıcaksu Kaynakları, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010, Bildiri Kitabı s.381, Afyonkarahisar

Projeleri

 

Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans
 
Doktora
 

İdari Görevleri

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri


 

Öğr.Gör. Üzeyir YASAK
 
AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ
Eğitimi
Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Doktora Devam ediyor
Yüksek Lisans – 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisans – 2001 Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akademik Görevleri
Yılı Görevi
Verdiği Dersler
Lisans
Lisans Üstü
Yayınları
A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
KARA H., YASAK Ü., 2007 Türkiye Turizminde Orta Asya Türk Devletlerinin Yeri” Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiriler Kitabı cilt:3, s. 1229-1236, Ankara.
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZAV L., YASAK Ü., 2005, Sandıklı’da Nüfusun Gelişimi” AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi” Cilt VII Sayı 2 s. 119-135.
ÖZAV L., YASAK Ü., 2006, Sandıklı’da Nüfus Gelişim, Dağılış ve Yoğunluk Özelliklerinin CBS Yöntemi İle Analizi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 14, s. 1-16.
ÖZGÜR E. M., YASAK Ü., 2009, Türkiye’de Kent İçi İkametgah Hareketliliğine Kuramsal Bir Bakış, Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt: 7 Sayı: 1, S. 39-50.
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
KARA H., YASAK, Ü., 2007, “Sehir Coğrafyası Araştırmalarında Kent Bilgi Sistemlerinin Kullanılabilirliği Üzerine Teorik Yaklaşım” TMMOB Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1 s. 277-281, Ankara.
3. Kitap Bölümü
YILMAZ H. H., YASAK, Ü., 2007, Türkiye’nin Jeomorfolojik Özellikleri” Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği”, (Editörler Hakki Yazıcı-Kürşat Koca), Pagema Yayıncılık. Ankara.
YILMAZ H. H., YASAK, Ü., 2007, Türkiye’nin İklim Özellikleri” Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği”, (Editörler Hakki Yazıcı-Kürşat Koca), Pagema Yayıncılık. Ankara.
4. Kitaplar
C.Diğer Yayınlar
Projeleri
”Murat Dağı Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi”, (Proje Yürütücüsü) Proje No:109B041, TÜBİTAK, 2009.
Yönettiği Tezler
Yüksek Lisans
Doktora
İdari Görevleri
Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erasmus Koordinatörü, 2009 –
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri

Öğr. Gör. Derya ACAR

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Doktora
(Devam ediyor)
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans-2005 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisans-2001 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü

Akademik Görevleri

Yılı Görevi

Verdiği Dersler

Lisans
Klimatoloji I-II
Uygulamalı Klimatoloji
Matematik Coğrafya
Oseanografya
Meslekî İngilizce
Genel Fizikî Coğrafya
Türkiye Fiziki Coğrafyası
Genel Beşerî ve Ekonomik Coğrafya
Türkiye’nin Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası
Siyasi Coğrafya
Kurak ve Yarı Kurak Bölgeler Jeomorfolojisi
Lisans Üstü

Yayınları

A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
KADIOĞLU, Y., ACAR, D., “Ulubey’de (Uşak) Klimatik Faktörlerin Tarımsal Faaliyetler Üzerindeki Etkisi”. Uluslar arası Katılımlı 1. Meteoroloji Sempozyumu, 27-28 Mayıs 2010, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü., Ankara, Türkiye.KARA, H., BİLGEN, N., ACAR, D., “Effects of Global Warming on the Tourism Sector in Turkey”, International Symposium on Sustainable Development (ISSD). June 8-9 2010, International Burch Univrsity, Sarajevo – Bosna Hersek.
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
3. Kitap Bölümü
4. Kitaplar
C.Diğer Yayınlar

Projeleri

‘Pamukkale ve Denizli Çevresinde Doğa Eğitimi ‘ Proje Ekibi (Uzman Personel) Proje No: 110b069, TÜBİTAK,2010”Murat Dağı Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi”, (Katılımcı) Proje No:109B041, TÜBİTAK, 2009.

Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans
Doktora

İdari Görevleri

Uşak Üniversitesi Coğrafya ve Ekoloji Kulübü Akademik Danışmanlığı, 2009-Uşak Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Normal Öğretim 1. Sınıf Danışmanlığı

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri


Yrd.Doç.Dr. Hasan KARA
 

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

1. Adý Soyadı : Hasan KARA

2. Doðum Tarihi : 15.07.1966

3. Unvanı : Doç.Dr.

4. Öðrenim Durumu :

Derece Alan Üniversite Yýl
Lisans Coðrafya Öðretmenliði Selçuk Üniv. Eðitim Fak. 1988
Y. Lisans Fiziki Coðrafya Selçuk Üniv. Sos. Bil. Ens. 1995
Doktora Coðrafya Eðitimi Marmara.Üniv. Sos. Bil. Enst. 2001

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 27.06.2003

Doçentlik Tarihi :

Profesörlük Tarihi :

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

1 . Erkan TAÞ (Sakarya Ýlinde Eðitimin Daðýlýþý) 2006

2. Ahmet KAYA (Karahallý Ýlçesinin Coðrafi Etüdü) 2007

3. Enise TÜRK (Mardin’de Eðitimin Daðýlýþý) 2007

4. Hüseyin ÞAHBAZ (Çifteler Ýlçesinin Coðrafi Etüdü) 2007.

5 . Süleyman KARÐI (Kýyý Turizminden Alpinizme Sürdürülebilir Turizm) 2010.

6.2.  Doktora Tezleri

7. Yayýnlar

7.1.  Uluslararasý hakemli dergilerde yayýnlanan makaleler (SCI – SSCI – Arts and Humanities)

7.2. Uluslararasý diðer hakemli dergilerde yayýnlanan makaleler

1. KARA, H., “Konya’da Hidrolojik Yer Adlarý” Türk-Ýslam Medeniyeti Akademik Araþtýrmalar Dergisi, Sayý:10, s. 201-222, Yaz-2010, Konya.

2. YÜRÜDÜR, E.-KARA, H.-ARIBAÞ, K.,“Türkiye’nin Organik(Ekolojik) Tarým Coðrafyasý” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (e-sosder), Cilt:9, Sayý:32, s.402-424, Bahar-2010.

7.3. Uluslararasý bilimsel toplantýlarda sunulan ve bildiri kitabýnda (Proceedings) basýlan bildiriler

1. KARA, H. -YASAK, Ü., “Orta Asya Cumhuriyetlerinin Türkiye Turizmindeki Yeri” Ege Üniversitesi Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Enstitüsü, I. Uluslararasý Türk Dünyasý Kültür Kurultayý (9-15 Nisan 2006) Bildiri Kitabý Cilt:3, s.1229-1236, 2007, Ankara.

2. KARA, H. -ARIBAÞ, K., “Development of the Usak City and Advantages of Usýng GIS at the City Planning ”. Fatih Universty, Department of Geography, 5. Internatýonal Conference On Geographýc Informatýon Systems (ÝCGÝS 2-5 July 2008), Proceedings, Volume:2, p.789-794, 2008, Ýstanbul.

3. KARA, H.- YÜRÜDÜR, E., “Karadeniz Bölgesinde Geliþen Turizm Faaliyetleri ve Çevre Ýliþkisi” Blacksea International Environmental Symposium, (Bies’08 2-5 August 2008),Proceeding Book (Full Text CD) Volume:2, p.412-423, 2008, Giresun.

4. KARA, H.“Türkiye’ye ve Bölge Güvenliðine Etkileri Açýsýndan Irak Sorunu” Beykent Üniversitesi Stratejik Araþtýrmalar Merkezi (Büsam), I. Uluslararasý Strateji ve Güvenlik Çalýþmalarý Sempozyumu (Stratejik Trendleri Sorgulayarak Yeni Orta Doðu, 17-18 Nisan 2008) Bildiriler Kitabý, s.133-140, 2008, Ýstanbul.

5. KARA, H. -BÝLGEN, N.-ACAR, D., “Effects of Global Warming on the Tourism Sector in Turkey” International Burch Universty, Second International Symposium on Sustainable Development (ISSD’10), June 8-9 2010 Economy and Management, p. 571-579, 2010, Sarajevo, Bosnia and Herzogovina

7.4.  Yazýlan uluslararasý kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayýnlanan makaleler

1. KARA, H.,Muðla’nýn Ýklim Özellikleri” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayý:1 s.123-136, 1998, Afyon.

2. KARA, H.,Beyaðaç Havzasýnýn Hidrografik Özellikleri” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayý:6-7, s.199-217, 2002, Isparta.

3.KARA, H.,Orta Asya Ülkelerindeki Etnik Yapýnýn Bölge Güvenliðine Etkileri” Ege Üniversitesi Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Enstitüsü Türk Dünyasý Ýncelemeleri Dergisi, Cilt:6, Sayý:1, s.101-110, Yaz-2006, Ýzmir.

4. KARA, H., “Denizli Þehrinde Gecekondulaþmanýn Önlenmesi Ve Toplu Konutlar” Doðu Coðrafya Dergisi, Yýl:15, Sayý:23, s.103-119, Ocak-2010, Erzurum.

5. ARIBAÞ, K.,- KARA, H., “Siyasi Coðrafya Açýsýndan Ýspanya” Doðu Coðrafya Dergisi, Yýl:15, Sayý:24, s.61-87, Temmuz-2010, Erzurum.

6. KARA, H. -BAÞER, A., “Fransýz ve Ýngiliz Seyyahlara Göre 19. Yüzyýlýn Ýlk Çeyreðinde Astrahan Þehri”, Ege Üniversitesi Türk Dünyasý Araþtýrmalarý Enstitüsü Türk Dünyasý Ýncelemeleri Dergisi, Cilt:, Sayý:, s., Yaz-2010, Ýzmir.

7 . KARA, H.-DÖNMEZ ÞAHÝN, M.-AY, Þ., “Ýklim Deðiþikliðinin Uþak’ta Tarým Ürünlerine Etkisi” Biyoloji Bilimleri Araþtýrma Dergisi (BÝBAD),Cilt:2, Sayý:1, s.39-47, 2010, Ankara.

7.6.  Ulusal bilimsel toplantýlarda sunulan ve bildiri kitabýnda basýlan bildiriler

1. KARA, H .,”Uþak’ta Hava Kirliliði”, 21.Yüzyýlýn Eþiðinde Uþak Sempozyumu (25-27 Ekim 2001), Bildiriler Kitabý, Cilt.2, s.1077-1085, Uþaklýlar Eðitim ve Kültür Vakfý Yayýnlarý, No:2, 2001, Ýstanbul.

2.KARA, H.-BÝLGEN, N., “Acýpayam’ýn Ýklimi”, Pamukkale Üniversitesi I. Acýpayam Sempozyumu (1-3 Aralýk 2003) Bildiriler Kitabý, s.839-850, 2007, Denizli.

3.KARA, H., “Türkiye’deki Þehir Yerleþmelerinde Afet Sonrasýna Yönelik Afet Merkezleri Planlamasý”, TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Afet Sempozyumu (5-7 Aralýk 2007), Bildiriler Kitabý, s.279-289, 2007, Ankara.

4.KARA, H.-YASAK, Ü., “Þehir Coðrafyasý Araþtýrmalarýnda Kent Bilgi Sistemlerinin Uygulanabilirliði Üzerine Teorik Bir Yaklaþým”, TMMOB Coðrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Bildiriler Kitabý, Cilt:1, s, 277-281, 2008, Ankara.

7.7.  Diðer yayýnlar

1. ÖZAV, L.-KARA, H., “Cumhuriyetin 75. Yýlýnda Uþak”, (Kitap Bölümü: “Coðrafya” Bölümü). Uþak Valiliði Yayýnlarý, s.29-48, 1998, Ýzmir.

2.KARA, H., “Genel Coðrafya”, (Editör:Hakký Yazýcý-M.Kürþat Koca), (Kitap Bölümü: V. Bölüm Fiziki Coðrafya), PegemA Yayýncýlýk, s.97-136, 2007, Ankara.

3.KARA, H.,“Kýrgýzistan’da Meydana Gelecek Nüfus Hareketleri ve Göç Politikalarýnýn Belirlenmesinde Türkiye’nin Tecrübelerinden Yararlanma”, Kocaeli Üniversitesi II. Uluslararasý Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarýnda Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayýþlar, 22-24 Ekim 2008, Özet Kitapçýðý, s.83-84, Biþkek-Kýrgýzistan.

4. ARIBAÞ, K.-KARA, H., “21. Yüzyýl ve Çevre” Kitabý Editörlüðü, Elik Yayýnlarý, 2009, Uþak.

5.KARA, H., “21. Yüzyýl ve Çevre” (Editör:Kenan ARIBAÞ-Hasan KARA), (Kitap Bölümü: V. Bölüm Turizm ve Çevre), Elik Yayýnlarý, s. 171-205, 2009, Uþak.

8. Projeler

1. ÖZAV, L.-KARA, H.,Akçay Havzasýnýn Jeomorfolojisi” Proje Yürütücü Yardýmcýsý, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Araþtýrma Fon Saymanlýðý, Proje No: 98.UEGT.01, 1998-2000, Afyon.

2. KARA, H., “Murat Daðý, Ulubey Kanyonlarý ve Uþak Çevresinde Ekoloji Temelli Doða Eðitimi” TÜBÝTAK Bilim Ve Toplum Dairesi Baþkanlýðý 109B041 Nolu Tübitak Projesi, Uzman Personel, 03-13 Aðustos 2009, Uþak.

3. KARA, H., “Eþme Ýlçesinin Coðrafi Özellikleri ve Avrupa Ülkelerine Yapýlan Göçler” Proje Yürütücüsü. Uþak Üniversitesi Bilimsel Araþtýrma Projeleri Birimi (Devam Ediyor),Uþak.

4. KARA, H., “Pamukkale ve Denizli Çevresinde Ekoloji Temelli Doða Eðitimi ” TÜBÝTAK Bilim Ve Toplum Dairesi Baþkanlýðý 110B069 Nolu Tübitak Projesi, Proje Yürütücüsü, 19 Temmuz-08 Aðustos 2010, Denizli.

9. Ýdari Görevler

1. Coðrafya Bölüm Baþkan Yardýmcýsý. 2003-2004

2. Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý. 2004-2007

3. Coðrafya Bölüm Baþkaný 2004-2010

4. Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi. 2004-2010

5. Sosyal Bilimler Enstitü Kurulu Üyesi. 2006-2010

10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluþlara Üyelikler

1. Türk Standartlarý Enstitüsü TSE ÝSO-211 Coðrafi Bilgi Sistemleri Ayna Komite Üyesi.

2. National Geographic Society.

3. USDER-Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma, Eðitim, Kültür ve Sivil Toplum Derneði.

4. Çevre ve Orman Bakanlýðý, Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü, Baþkomutan Tarihi Milli Parký Þehitler Coðrafyasý “Yerel Tarih Kurulu” Üyesi

11. Ödüller

1. Teþekkür Ödülü (AKÜ. Uþak Eðitim Fakültesi Dekanlýðý 1998)

2. Teþekkür Ödülü (AKÜ. Uþak Eðitim Fakültesi Dekanlýðý 1999)

3. Teþekkür Ödülü (Uþak Emniyet Müdürlüðü 2001)

4. Takdirname Ödülü (Uþak Valiliði 2001)

12. Son iki yýlda verdiðiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aþaðýdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yýl Dönem Dersin Adý Haftalýk Saati Öðrenci Sayýsý
Teorik Uygulama
2008-2009 Güz Genel Jeomorfoloji 2 0 50
Klimatoloji I. 2 0 50
Kýtalar Coðrafyasý I 2 0 50
Yapýsal Jeomorfoloji 2 0 50
Tarihi Coðrafya 2 0 50
Lisans Tezi I. 2 0 7
Jeomorfolojik Analiz (Yüksek Lisans) 3 0 8
Bahar Flüvyal Jeomorfoloji 2 0 50
Klimatoloji II. 2 0 50
Volkanoloji 2 0 50
Kýtalar Coðrafyasý II 2 0 50
Siyasi Coðrafya 2 0 50
Avrupa Birliði 2 0 40
Lisans Tezi II. 2 0 7
Arazi Kullanýmý (Yüksek Lisans) 3 0 8
2009-2010 Güz Genel Jeomorfoloji 2 0 50
Klimatoloji I. 2 0 50
Asya Coðrafyasý     50
Yapýsal Jeomorfoloji 2 0 50
Tarihi Coðrafya     40
2 0 40
Jeomorfolojik Analiz (Yüksek Lisans) 3 0 7
Türkiye’de Su Kaynaklarý ve Yönetimi (Doktora) 3 0 1
Bahar   Flüvyal Jeomorfoloji 2 0 50
Klimatoloji II. 2 0 50
Türkiye Fiziki Coðrafyasý 4 0 50
Siyasi Coðrafya 2 0 50
Avrupa Coðrafyasý 2 0 50
Türkiye Turizm Coðrafyasý 2 0 50
Arazi Kullanýmý (Yüksek Lisans) 3 0 7
Batý Anadolu Jeomorfolojisi (Doktora) 3 0 1

Reklamlar

Toplam Ziyarteçi Sayısı

  • 9.087.698 kişi

Gezinenler

Diğer 1.654 takipçiye katılın

Reklamlar