Coğrafya Bilim

"Türkiye'nin En Büyük Akademik Coğrafya Sitesi"

Archive for Ekim 2011

Türkiye’deki şelaleler ve isimleri

Posted by Geography Teacher, Özcan Ekim 31, 2011


Türkiye’Deki Şelaleler
1.Derebağ-Yahyalı-Kayseri


2.Kapuzbaşı-Yahyalı-Kayseri


3.Gürlevik-Erzincan


4.Tortum-Uzundere-Erzurum


5.Güney veya Cindere-Güney-Denizli


6.Tomara-Şiran-Bayburt


7.Tekke-Gümüşhane


8.Kırkmerdiven-Tunceli


9.Çır-Bingöl


10.Suuçtu-M.Kemal Paşa-Bursa


11.Samandere-Kaynaşlı-Düzce


12.Susuz-Susuz-Kars


13.Sütven-Akçay


14.Uçarsu-Gümbe-Kaş-Antalya


15.Bendimahi yada Muradiye-Van


16.Sızır veya Göksu-Sivas-Gemerek


17.Sudüşen-Yalova


18.Sarıkayalar-Bayburt


19.Yerköprü-Mersin


20.Manavgat-Manavgat-Antalya

22.Ilısu Şelalesi- Mersin (Gülnar)

22.Paşaca Şelalesi – (Giresun-Görele)

_MG_1260 (600 x 400)

Reklamlar

Posted in Fiziki Coğrafya, Hidrografya | Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments »

Araş. Gör. Yıldız GÜNEY

Posted by Geography Teacher, Özcan Ekim 31, 2011


Araş. Gör. Yıldız GÜNEY

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Lisans – 2009 Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü

Akademik Görevleri

Yılı Görevi
   

Verdiği Dersler

Lisans
 
Lisans Üstü
 

Yayınları

A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
 
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
 
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
LANDSAT Uydu Görüntüleri Yardımıyla Bornova’da Arazi Kullanımı Değişiminin Belirlenmesi (M. Kirami ÖLGEN ile), DEUCBS Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 10-11 Aralık 2009, s. 93-104, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
3. Kitap Bölümü
 
4. Kitaplar
 
C.Diğer Yayınlar
 

Projeleri

 

Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans
 
Doktora
 

İdari Görevleri

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri

 

Posted in Akademisyenler | Etiketler: , , | 2 Comments »

Araş.Gör. Mehmet DENİZ

Posted by Geography Teacher, Özcan Ekim 31, 2011


 

Araş.Gör. Mehmet DENİZ
 

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Doktora
(2007-Devam Ediyor)
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Nazilli İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası” adlı doktora tezi devam ediyor.
Lisans- Yüksek Lisans -2007 Atatürk Üniversitesi

Akademik Görevleri

Yılı Görevi
   

Verdiği Dersler

Lisans
Lisans Üstü
 

Yayınları

A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
 
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
 
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
3. Kitap Bölümü
 
4. Kitaplar  
   
C.Diğer Yayınlar  
   

Projeleri

 
   

Yönettiği Tezler

 
Yüksek Lisans  
   
Doktora  
   

İdari Görevleri

 
   

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri

Posted in Akademisyenler | Etiketler: , , | Leave a Comment »

Araş. Gör. Hasan Hüseyin YILMAZ

Posted by Geography Teacher, Özcan Ekim 31, 2011


 

Araş. Gör. Hasan Hüseyin YILMAZ
 

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Erasmus Doktora 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı, Erasmus Bahar Dönemi Doktora Öğrenim Hareketliliği, Freiberg Teknik Üniversitesi, Freiberg Sach. , Almanya
Doktora
(Devam Ediyor)
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yüksek Lisans -2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisans-2002 Atatürk Üniversitesi

Akademik Görevleri

Yılı Görevi
   

Verdiği Dersler

Lisans
 
Lisans Üstü
 

Yayınları

A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
 
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
 
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZAV, L., YILMAZ, H. HÜSEYİN Çeltik İlçesinde Köy Konutları ve Temel Sorunları, Journal of Social Sciences of the Afyon Kocatepe Üniversity, pp:135-151, Cilt IX/ Sayı I, 2007
ÖZAV, L., YILMAZ, H. HÜSEYİN Coğrafi Özellikleri Açısından Anadolu Tarım İşletmesi, Journal of Social Sciences of the Afyon Kocatepe Üniversity, , Cilt XI/ Sayı II, 2009
 
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
3. Kitap Bölümü
YILMAZ H. H., YASAK, Ü., 2007, Türkiye’nin Jeomorfolojik Özellikleri” Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği”, (Editörler Hakki Yazıcı-Kürşat Koca), Pagema Yayıncılık. Ankara.
YILMAZ H. H., YASAK, Ü., 2007, Türkiye’nin İklim Özellikleri” Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği”, (Editörler Hakki Yazıcı-Kürşat Koca), Pagema Yayıncılık. Ankara.
4. Kitaplar
 
C.Diğer Yayınlar
Bildiri Özeti:
Banaz Hamam Boğazı Çevresinin Jeomorfolojisi ve Sıcaksu Kaynakları, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010, Bildiri Kitabı s.381, Afyonkarahisar

Projeleri

 

Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans
 
Doktora
 

İdari Görevleri

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri

Posted in Akademisyenler | Etiketler: , , | 1 Comment »

Öğr.Gör. Üzeyir YASAK

Posted by Geography Teacher, Özcan Ekim 31, 2011


 

Öğr.Gör. Üzeyir YASAK
 
AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ
Eğitimi
Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Doktora Devam ediyor
Yüksek Lisans – 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisans – 2001 Afyon Kocatepe Üniversitesi
Akademik Görevleri
Yılı Görevi
Verdiği Dersler
Lisans
Lisans Üstü
Yayınları
A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
KARA H., YASAK Ü., 2007 Türkiye Turizminde Orta Asya Türk Devletlerinin Yeri” Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiriler Kitabı cilt:3, s. 1229-1236, Ankara.
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZAV L., YASAK Ü., 2005, Sandıklı’da Nüfusun Gelişimi” AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi” Cilt VII Sayı 2 s. 119-135.
ÖZAV L., YASAK Ü., 2006, Sandıklı’da Nüfus Gelişim, Dağılış ve Yoğunluk Özelliklerinin CBS Yöntemi İle Analizi, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı 14, s. 1-16.
ÖZGÜR E. M., YASAK Ü., 2009, Türkiye’de Kent İçi İkametgah Hareketliliğine Kuramsal Bir Bakış, Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt: 7 Sayı: 1, S. 39-50.
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
KARA H., YASAK, Ü., 2007, “Sehir Coğrafyası Araştırmalarında Kent Bilgi Sistemlerinin Kullanılabilirliği Üzerine Teorik Yaklaşım” TMMOB Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt 1 s. 277-281, Ankara.
3. Kitap Bölümü
YILMAZ H. H., YASAK, Ü., 2007, Türkiye’nin Jeomorfolojik Özellikleri” Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği”, (Editörler Hakki Yazıcı-Kürşat Koca), Pagema Yayıncılık. Ankara.
YILMAZ H. H., YASAK, Ü., 2007, Türkiye’nin İklim Özellikleri” Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği”, (Editörler Hakki Yazıcı-Kürşat Koca), Pagema Yayıncılık. Ankara.
4. Kitaplar
C.Diğer Yayınlar
Projeleri
”Murat Dağı Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi”, (Proje Yürütücüsü) Proje No:109B041, TÜBİTAK, 2009.
Yönettiği Tezler
Yüksek Lisans
Doktora
İdari Görevleri
Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Erasmus Koordinatörü, 2009 –
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri

Posted in Akademisyenler | Etiketler: , , , | Leave a Comment »