Arşiv

Archive for the ‘Zeocoğrafya’ Category

Kangurular sadece Avustralya’da mı bulunur?


Kangurular sahip oldukları fiziksel özelliklerinden dolayı diğer hayvanlara göre özel hayvanlardır. Özellikle doğum ve büyümeleri için tasarlanmış torbaları onları en popüler yapan yapılarıdır. Kanguruların gençlerine “joey” denilmektedir. Kangurular keseli olmalarının dışında zıplama hareketleri ile benzersiz hayvanlardır. Kangurular otçul hayvanlardır ve yemlerini sindirmeden develer gibi çiğneyerek yerler.

 

Yaklaşık 60 kanguru türü bulunmaktadır. Ancak dört ana grup vardır. Bunlar;

  1. Antilopin Kanguru
  2. Batı Gri Kanguru
  3. Kırmızı Kanguru
  4. Doğu Gri Kanguru

Yukarıda bulunan bütün kanguru grupları Macropus cinsine aittir. Kangurular büyük bir kısmı Avustralya kıtasında yaşıyor olsa da Dünya’nın bir kaç bölgesinde de yaşamaktadırlar. 

Kanguruların Kökeni

Çoğu kanguru Avustralya’da yaşıyor olsa da kanguruların kökeni Güney Amerika’dır. Kıtalar parçalanmadan önce büyük kıta olarak bilenen Gondwana’nın bir parçasıydı. 180 milyon yıl önce, kıtalar bugün ki yerlerini almak için ayrılmaya başladılar. Sonuç olarak Avustralya kanguruların diyarı oldu. Zamanlarda yeni konumlarına adapte oldular. 

Kanguruların Habitatı

Geleneksel olarak kangurular çalılıklar ve ormanlık sahalarda yaşamaktadırlar. Ancak insan faaliyetlerinden dolayı şuan ki ortamları da adapte olmuşlardır. Bu habitatlar ormanları, kıyı sulak alanları ve otlakları içerir. Kangurular otlar, çalılar ve çimler olmak üzere çeşitli bitki örtüsü ile beslenirler. Kangurular develer gibi susuzluğa karşı çok dayanıklı hayvanlardır. Aylarca su içmeden hayatta kalabilirler. Gri kangurular bu hususta ne başarılı hayvanlardır. Bu gri kangurular Tazmanya ve Avustralya ormanlarında yaşamaktadır. Antilopin kanguruları ise Avustralya’nın okaliptüs ormanlıklarında yaşamaktadırlar. Ağaç kanguruları ise Queensland’in yağmur ormanlarında yaşamaktadır.

Diğer Bölgelerde Kangurular

Kangurular Avustralya kıtasının yanında bir kaç ülkede yaşamaktadırlar. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine bu ülkelerdendir. Bunların yanında Amerika’nın Kansas ve Minnesota’da görüldüğü söylense de kanıtlanmış değildir. Özetlenecek olursa kangurular 35 milyondan fazla bulunan Avustralya kıtası ile özdeşleşmiş ve kültürü ile bütünleşmiştir. Kanguru sembolü Avustralya’nın arması üzerinde bulunmaktadır.