Reklamlar

Dünyada İslam Ülkeleri


İslam Devletleri İran,Pakistan,Suudi,Arabistan,Afganistan,Moritanya,Yemen
Tarafsız – Müslüman Çoğunluklu Ülkeler Nijer,Endonezya,Sudan,Bosna Hersek,Sierra Leone,Cibuti
Resmi Dini İslam Olan Devletler Ürdün,Irak,Kuveyt,Cezayir,Malezya,Maldivler,Fas,Cezayir,Tunus,BAE,

Somali,Mısır

Laik – Müslüman Çoğunluklu Ülkeler Türkiye,Arnavutluk,Azerbaycan,Bangladeş,Burkina Faso,Çad,Gambiya,Gine,Kazakistan,Kosova,Kırgızistan,Mali,Kuzey Kıbrıs,Nijerya,Senegal,Suriye,Lübnan,Tacikistan,Türkmenistan,Özbekistan

İslam coğrafyasını açıklamak için üç etmeni ele almak gerekir. Bu etmenler: Dini, kültürel ve coğrafidir. Dini anlamda ülkelerin İslam dinini benimsemiştir. Kültürel olarak İslami Kültürü benimsemiş olan ülkeleri içine almaktadır. En sık kullanılan coğrafi  anlamda ise Müslümanların çoğunlukta olduğu alanları kapsamaktadır.

İslamiyet Dünya’nın ikinci büyük dindir. 1,6 milyardan fazla insanın dini olan İslam Dünya nüfusunun %23 oluşturmaktadır. İslam kendi içinde Şii ve Sünni olmak üzere iki büyük mezhebe ayrılmıştır. Sünnilik İslamın çoğunluğunu oluşturmaktadır.

 

İslamiyetin en yoğun olarak kabul gören coğrafyalar ise Orta Doğu, Kuzey Afrika, Afrika Boynuzu, Afrika’nın Sahel Bölgesi ve Orta Asya’dır. Bunlara ek olarak bölgesel olarak Çin,Hindistan ve Rusya’nın bazı bölgeleri eklenebilir. 

İslam Devleti / İslam Devleti Olarak Devlet Dini Ülkeler Müslüman Olan Nüfusun Yüzdesi
Afganistan %99.8
İran %99.7
Moritanya %100
Pakistan %96.4
Suudi Arabistan %97.1
Yemen %99
Cezayir %98.2
Mısır %90
Irak %98.9
Ürdün %93.8
Kuveyt %74.1
Libya %96.6
Malezya %61.4
Maldivler %100
Fas %99
Somali %98.9
Tunus %99.8
Birleşik Arap Emirlikleri %76
Brunei Sultanlığı %67
Lübnan %59.7
Reklamlar

Kangurular sadece Avustralya’da mı bulunur?


Kangurular sahip oldukları fiziksel özelliklerinden dolayı diğer hayvanlara göre özel hayvanlardır. Özellikle doğum ve büyümeleri için tasarlanmış torbaları onları en popüler yapan yapılarıdır. Kanguruların gençlerine “joey” denilmektedir. Kangurular keseli olmalarının dışında zıplama hareketleri ile benzersiz hayvanlardır. Kangurular otçul hayvanlardır ve yemlerini sindirmeden develer gibi çiğneyerek yerler.

 

Yaklaşık 60 kanguru türü bulunmaktadır. Ancak dört ana grup vardır. Bunlar;

  1. Antilopin Kanguru
  2. Batı Gri Kanguru
  3. Kırmızı Kanguru
  4. Doğu Gri Kanguru

Yukarıda bulunan bütün kanguru grupları Macropus cinsine aittir. Kangurular büyük bir kısmı Avustralya kıtasında yaşıyor olsa da Dünya’nın bir kaç bölgesinde de yaşamaktadırlar. 

Kanguruların Kökeni

Çoğu kanguru Avustralya’da yaşıyor olsa da kanguruların kökeni Güney Amerika’dır. Kıtalar parçalanmadan önce büyük kıta olarak bilenen Gondwana’nın bir parçasıydı. 180 milyon yıl önce, kıtalar bugün ki yerlerini almak için ayrılmaya başladılar. Sonuç olarak Avustralya kanguruların diyarı oldu. Zamanlarda yeni konumlarına adapte oldular. 

Kanguruların Habitatı

Geleneksel olarak kangurular çalılıklar ve ormanlık sahalarda yaşamaktadırlar. Ancak insan faaliyetlerinden dolayı şuan ki ortamları da adapte olmuşlardır. Bu habitatlar ormanları, kıyı sulak alanları ve otlakları içerir. Kangurular otlar, çalılar ve çimler olmak üzere çeşitli bitki örtüsü ile beslenirler. Kangurular develer gibi susuzluğa karşı çok dayanıklı hayvanlardır. Aylarca su içmeden hayatta kalabilirler. Gri kangurular bu hususta ne başarılı hayvanlardır. Bu gri kangurular Tazmanya ve Avustralya ormanlarında yaşamaktadır. Antilopin kanguruları ise Avustralya’nın okaliptüs ormanlıklarında yaşamaktadırlar. Ağaç kanguruları ise Queensland’in yağmur ormanlarında yaşamaktadır.

Diğer Bölgelerde Kangurular

Kangurular Avustralya kıtasının yanında bir kaç ülkede yaşamaktadırlar. Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine bu ülkelerdendir. Bunların yanında Amerika’nın Kansas ve Minnesota’da görüldüğü söylense de kanıtlanmış değildir. Özetlenecek olursa kangurular 35 milyondan fazla bulunan Avustralya kıtası ile özdeşleşmiş ve kültürü ile bütünleşmiştir. Kanguru sembolü Avustralya’nın arması üzerinde bulunmaktadır.

   

 

En çok Youtube izlenen ülkeler


Youtube, kullanıcılarının videoları paylaştığı, videolara olumlu ve olumsuz beğeni ve yorumlarda yapmalarına imkan taşıyan Amerikan video paylaşım sitesidir.  Youtube Şubat 2005’te Jawed Karim, Steve Chen ve Chad Hurley tarafından bir araba garajında kuruldu ve daha sonra 2006’da Google tarafından satın alındı. YouTube, 2016 yılında 1,35 milyar kullanıcı ve 2018’de 1,58 milyar ile dünya çapında inanılmaz başarılı elde etmiştir. Bu rakamlar dünyadaki her yedi insandan birinin bu platformda bulunduğu göstermektedir. 

Sıralama Ülke YouTube Kullanıcısı (Milyon)
1 Amerika Birleşik Devletleri 167,4
2 Brezilya 69,5
3 Rusya 47,4
4 Japonya 46,8
5 Hindistan 41,2
6 Birleşik Krallık 35,6
7 Almanya 31,3
8 Fransa 30,3
9 Meksika 29,4
10 Türkiye 28,8

Youtube en çok hangi ülkelerde izleniyor ? 

1.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) : Amerika Youtube’nin kurulduğu ve tanınan ülkesi olması ile en fazla kullanıcıya sahip ülkesidir. Yaklaşık 180 milyon insan Amerik’da Youtube kullanıcısıdır.Reklam gelirleri olarak ta Amerika başı çekmektedir. 

2.Breziya: Güney Amerika kıtasında yer alan Brezilya 70 milyon YouTube kullanıcısı ile ABD’den sonra Dünya’da en fazla Youtube kullanan 2.ülkedir. 209 milyon nüfusa sahip olan Brezilya için Youtube yangın bir sosyal medya uygulamsıdır.  

3.Rusya : Her ne kadar kendi video paylaşım siteleri bulunmasında rağmen Rusya, Dünya’da Youtube izlenmelerinde 3. sıradadır. Rusya’da 50 milyona yakın aktif Youtube kullanıcısı bulunmaktadır.

4.Japonya: Çalışkanlıkları ile bilinen Japonlar, Dünya en çok aktif Youtube kullanıcısı bulunan 4. ülkedir. Her ne kadar bu bilgi bizi şaşırtmış olsa da ne izlediklerine de bakmak gerekiyor. Japonya nüfusunun % 35’den fazlası (45 milyon) Youtube uygulamasını kullanıyor. 

5.Hindistan : Dünya’nın en kalabalık nüfusuna sahip olma yolunda ilerleyen Hindistan için 41 milyon Youtube kullanıcısı düşük bir rakam olsa da, onu bu rakamlara Dünya 5.sırada tutmaktadır. Her geçen gün kullanıcısı sayısı da artmaktadır. 

5.Birleşik Krallık : İngiltere, İskoçya ve Galler bölgesini kapsanan birleşik krallık nüfusun %85’i Youtube kullanıcısı olarak dünyadaki en çok Youtube izleyen 2. ülkesidir. 

 

Dünya’da kaç ülke var?


Dünya üzerinde Birleşmiş milletlerin tanımış olduğu (BM) 195 bağımsız ülke bulunmaktadır. Bunlardan 193 tanesi Birleşmiş Devletler üyesidir. Bazı kaynaklarda ise Tayvan ve Kosava’da dahil edilerek 197 ülke olarak sunulmuştur. 

Dünya üzerinde bağımsız gibi görünse de özerk devletler bulunmaktadır. Örneğin; İngiltere, İskoçya ve Galler sadece bir ülkeyi ifade eder ve Birleşik Krallık olarak tanımlanır. Başka örnek olarak Grönland ise Danimarka Krallığı’nın bir parçasıdır.

Her ne kadar “Dünya’da ne kadar ülke var?” sorusu merak uyandırsa da bu soruya verilen cevap net değildir. Çünkü “Ülke” kavramını nasıl tanımlandığına bakılması gerekmektedir. Günümüzde siyasi nedenlerden dolayı kısmı tanınmış devletler bulunmaktadır. Filistin BM gözlemci üyesi olmasına rağmen halen tartışmalı bir şekilde varlığı devam etmektedir. Üzerinde tartışmaya devam edilen yani kısmı tanınmış devletlere bakacak olursak;

  • Tayvan
  • Batı Sahra
  • Kosava
  • Güney Osetya
  • Abhazya
  • Kuzey Kıbrıs

 

Polder


Polder, bir su kitlesinden, genellikle deniz ve göllerden, kıyı şeride paralel olarak atılan setler ile su kütlesi ve kara arasında kamış alanın sulardan drenaj edilmesi ile elde edilen topraklardır. Bir nevi su ortamından kara parçası oluşturmaktır. Bu alanlar gel-gitlerin yoğun olduğu alanlarda yapılmaktadır. Buralarda esas olan su ile gelen toprağın kalması, suyun tahliye edilmesidir. Bunun için ileri teknoloji kullanılmaktadır. Dünya genelinde birçok örneğinin bulunmasına rağmen Hollanda kullanmış olduğu teknik ve yöntemler ile polder ülkesi olarak anılmaktadır.

Hollanda’da bir polder.

Denizden ve okyanuslardan elde edilen topraklarda hemen tarıma başlamak mümkün değildir. Çünkü toprak tarım yapılamayacak kadar tuzludur. Bunun içinde toprağın defalarca yıkanması, beslenmesi ve drenajın iyi yapılması gerekir.

Polder topraklarına uygulanan drenaj nedeni ile oluşan topraklar deniz seviyesinin altında kalmaktadır. Nitekim Hollanda toprakların 1/3 kısmı deniz seviyesin altında bulunmaktadır ve kazanç gibi görünen polder topraklarında küresel ısınmaya bağlı olarak artan deniz seviyeleri büyük tehlike oluşturmaktadır. Hollanda denizden kazanmış olduğu toprakları korunmak için büyük gayret göstermektedir. 

Aşağıda yer alan resimde Singapur’da yer alan polder örneğine bakabilirsiniz.

Yeni topraklar ile büyüyen Singapur.

 

Dünya’daki Okyanus ve Denizler


Dünya’daki Okyanus ve Denizler

 

Arktik Okyanusu

Amundsen Körfezi  · Baffin Körfezi  · Barents Denizi · Beaufort Denizi · Bering Denizi · Çukçi Denizi · Doğu Sibirya Denizi · Grönland Denizi · Hudson Körfezi · James Koyu · Kara Denizi · Kara Boğazı · Laptev Denizi · Lincoln Denizi · Prince Gustav Adolf Denizi · Peçora Denizi · Beyazdeniz
 

 

Atlas Okyanusu

Adriyatik Denizi · Ege Denizi · Alboran Denizi · Arjantin Denizi · Balear Denizi · Baltık Denizi · Biskay Körfezi · Botni Körfezi · Campeche Koyu · Fundy Körfezi · Karadeniz · Bothnian Denizi · Karayip Denizi · Kelt Denizi · Chesapeake Körfezi · Davis Boğazı · Danimarka Boğazı · Manş Denizi · Botniya Körfezi · Finlandiya Körfezi · Gine Körfezi · Meksika Körfezi · Akdeniz · Saint Lawrence Körfezi · Venezuela Körfezi · İyonya Denizi · İrlanda Denizi · Labrador Denizi · Ligurya Denizi · Marmara Denizi · Mirtoan Denizi · Takımada Denizi
 

Hint Okyanusu

Andaman Denizi · Umman Denizi · Bengal Körfezi · Aden Körfezi · Akabe Körfezi · Kambay Körfezi · Kuç Körfezi · Umman Körfezi · Süveyş Körfezi · Laccadive Denizi · Mozambik Kanalı · Palk Boğazı · Basra Körfezi · Kızıldeniz · Malakka Boğazı · Timor Denizi
 

 

 

Büyük Okyanus

Arafura Denizi · Banda Denizi · Bering Denizi · Bismarck Denizi · Bohai Denizi · Bohol Denizi · Camotes Denizi · Celebes Denizi · Ceram Denizi · Şili Denizi · Mercan Denizi · Doğu Çin Denizi · Flores Denizi · Alaska Körfezi · California Körfezi · Carpentaria Körfezi · Tayland Körfezi · Tonkin Körfezi · Halmahera Denizi · Cava Denizi · Koro Denizi · Maluku Denizi · Filipin Denizi · Sawu Denizi · Japon Denizi · Ohotsk Denizi · Inland Denizi · Sibuyan Denizi · Solomon Denizi · Güney Çin Denizi · Sulu Denizi · Tasman Denizi · Visayan Denizi · Sarıdeniz

 

 

Güney Okyanusu

Amundsen Denizi · Bass Boğazı · Bellingshausen Denizi · Davis Denizi · Büyük Avustralya Körfezi · St. Vincent Körfezi · Ross Denizi · Scotia Denizi · Spencer Körfezi · Weddell Denizi

 

 

İç Denizler ve Büyük Göller

Aral Gölü · Hazar Denizi · Chott Melrhir · Lut Gölü · Büyük Göller · Büyük Tuz Gölü · Issık Göl · Balkaş Gölü · Baykal Gölü · Çad Gölü · Chilwa Gölü · Sevan Gölü · Turkana Gölü · Urmiye Gölü · Van Gölü · Namtso · Piramit Gölü · Koko Nor · Salton Denizi · Tonlé Sap

 

Modern Dünya’nın Yedi Harikası


Amerika’da bulunan İnşaat Mühendis Cemiyeti, Dünya’nın Modern yedi harika yapısını seçti. Bu yapıları inşa etmede insanlar bütün yeteneklerini ortaya koydular. Aşağıda Dünya’nın modern dünyada yapılmış yedi harikasıyla tanışacaksınız.

1.Channel Tunnel – Manş Tüneli

Bu tünel 1994 yılında İngiltere ve Fransa arasında tamamlanmıştır. Bu tünel denizaltına inşa edilen 50 km uzunluğunda bir tüneldir. Tünel toplamda 3 kanaldan oluşturmaktadır. 2 kanaldan tren hizmetleri sağlanırken diğer kanaldan taşıt geçişleri sağlanmaktadır. Bilinmelidir ki bu kanal inşa edilene kadar iki ülke içinde büyük ekonomik sıkıntılara neden olmuştur. 

2.CN Tower – CN Kulesi

Kanada Ulusal Demiryolları tarafından 1976 yılında inşa edilen kule, Toronto şehrinde yer almaktadır. Kule telekomünikasyon olarak kullanılmaktadır. CN kulesi, 553 metre ile Dünya’nın en yüksek 3. kulesidir. Toronto bölgesi boyunca radyo ve televizyon yayınları yapmaktadır.

3.Empire State Building 

Empire  State Binası 1 Mayıs 1931 yılında açıldığında 1.250 metre boyu ile Dünya’nın en büyük binasıydı. Zamanın şartları ile bu yükseklikte bir binanın yapılması imkansız gibi görünmekteydi. Bugün ise bu bina New York şehrinin simgelerinden biri durumunda. Embire State Binası’da 102 kat bulunmaktadır. 

4.Golden Gate Köprüsü

Golden Gate Köprüsü San Francisco şehrini kuzeyinde bulunan Marin şehrine bağlamaktadır. 1937 yılında tamamlandığında Dünya’nın en uzun köprüsü konumundaydı. Köprü uzunluğu 2.73 km’dir. Altı şerit bulunan köprüden yılda 41 milyon yolculuk yapılmaktadır. 

5.Itaipu Barajı

Brezilya ve Paraguay arasında bulunan Itaipu Barajı dünyanın en büyük hidroelektrik işletme tesisidir. Baraj 1984 yılında tamamlanmıştır. Parana Nehri havzasına inşa edilen baraj 177 km boyunca uzanmaktadır. Çin tarafından inşa edilen Üç Boğaz barajından daha fazla elektrik üretimi gerçekleşmektedir. Brezilya ve Paraguay tarafından paylaşılan enerji, Paraguay’ın %90 elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. 100 milyar kwh yaklaşan enerji üretimi sağlamaktadır.

6.Hollanda Kuzey Denizi Koruma İşleri – Polder

Hollanda mevcut toprakları ile dünyanın en küçük ülkeleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte toprakların üçte biri (1/3) deniz seviyesinin altında yer almaktadır. Kuzey Deniz’e inşa edilen setler ile Hollanda denizden toprak kazanmaktadır. Bu topraklara ‘polder’ denilmektedir. Hollanda denizden gelen toprakları kazanmak için yaptıkları setler ile Flevoland şehrini oluşturdu. Bir proje olması nedeni ile buna ‘Hollanda Kuzey Denizi Koruma İşleri’ denildi. Bu projeler ile mevcut Hollanda topraklarının beşte biri (1/5) kazanılmış oldu.

7.Panama Kanalı

Panama Kanalı, 77 km uzunluğunda, Atlantik Okyanusunu Pasifik Okyanusuna bağlayan uluslararası su yoludur. Bu suyu yolu sayesinde ulaşımda 12.000 km’den fazla tasarruf sağlanmıştır. Bu kanal ile birlikte tehlikeli sulardaki ulaşım son bulmuştur. 1904-1914 yıllar  arasında 10 yılda tamamlanan kanal mükemmel mühendislikler içermektedir. Panama ülkesinde bulunması rağmen kanal Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönetilmektedir. Kanal ücreti olarak dünyanın en pahalı kanalıdır.