COĞRAFYA BİLİM

Posts Tagged ‘coğrafya öğretmeni olmak


Sevgili öğrenciler, bu yazımızda coğrafya dersi dışında Türkiye’de coğrafya bölümünün artı ve eksilerinden bahsedeceğiz. Bu durumu ele alırken birinci olarak ideallerimi ve isteklerimiz ikinci olarak var olan Türkiye’nin gerçeklerini göz önünde tutacağız.

Her şeyden önce bilmelisiniz ki başkalarının tecrübelerini deneyerek tecrübe etmeyin. Benim ve çevremdeki öğretmen arkadaşlarımın şuan ki tecrübelerinden yararlanmanızı tavsiye ederim. Bu bölümü okumuşlar ve değerlendirme yapabilecek konuma ulaşmışlardır.

Coğrafya bölümü Türkiye’de her ne kadar sözel bir bölüm olarak görülse de batı ülkelerinden pozitif bir bilim dalı olarak fen bölümlerinde yer almaktadır. Coğrafya içinde hesaplamada, çizimde, ölçümde, deneyde vs. bulabilirsiniz. Coğrafya genel itibari ile fen bilimleri dersleri ile iç içedir. Biyoloji, kimya, matematik ve fizik derslerinden yararlanır. Örnekler ile açıklarsak bir ekosistem ile biyoloji, çevre kirliliği ve atık konusunu anlamak için kimyayı, yer çekimi ve evren hareketleri için fiziği kullanır.

Konuyu buradan nereye getirmek istiyorum. Şuraya tabi ki; Sözel bölümü okuduğun için bu bölümü seçmemelisin. Görsel ve doğacı bir zekaya sahipsen coğrafyayı gerçekten seviyorsan işte o zaman bu bölüm senin için. Bu bölümde okumalısın. Fakat Seni uyarıyorum sevgili öğrencim. Bu kısım halen giriş kısmında bahsettiğim arzu istek ve idealler kısmına girmektedir.

Günümüzde ülkemizde coğrafya bölümü değerini kaybetmiş olsa da tarihin keşifler zamanında en değerli bölüm olduğu kesindi. Dünya tam keşfedilmeden önceki zamanlardan bahsediyorum. Düşünün ki bulunan kıtalar o kıtayı bulan kaşiflerin adlarını alıyordu. Günümüzde fizik, kimya dallarında bulunan bilimsel şeylerin bulanın adı verildiği gibi. Teknoloji ile birlikte dünyanın her yeri görünür hale gelmiştir. Ne yani coğrafyacı artık değerli değil mi?

Coğrafya barındırmış olduğu dersler açısından bir çok bilimin içerisinde yer alan bir sistematiktir. Klimatoloji ile hava olaylarını, jeoloji ile yer olaylarını, ekoloji ile çevre olaylarını kavramak gibi bir çok yetiye sahiptir. Bunca ders öğrenimine rağmen ülkemizde coğrafyaya tanınan alan çok kısıtlanmış durumda. Bırakın yan alanlardan meslek edinmeyi; bir zat içinde bulunduğu derslerden bile kendine meslek çıkaramamaktadır. Hava gözlem evlerinde, şehir planlamalarda, çevre düzenlemelerinde, afet yönetimlerinde görev yapamamaktadır. Yapabileceği sadece öğretmenlik. Yada asker veya polis olmak.

Bir çok meslekte olduğu gibi coğrafya alanında da plansızlık söz konusu. Her yıl binlerce mezun var ve her sene yaklaşık yüz coğrafya öğretmeninden 5’i atanabiliyor. (istatistik olarak yanılıyorsam düzeltin) Durum böyle iken binlerce coğrafya öğretmeni ne yapıyor dersiniz ? Ya polis oldular, ya asker yada farklı meslek alanlarında çalışmaya çalışıyorlar. Tabi bu hayata tutunabilenler. Geçen aylarda gelecek bunalımı ile intihar eden bir coğrafya öğretmeni bu konuda söylenebilecek her şeyleri özetliyor.

İntihar eden coğrafya öğretmeni haberini şuradan okuyabilirsiniz.

2019 yılı itibari ile 460 bin öğretmen atama beklemektedir. Coğrafya öğretmen ihtiyacı 2018 verisine göre 655 kişidir. Her yıl binlerce öğrencinin mezun olduğu düşünüldüğünde ve 10 binin üzerinde coğrafya mezunu olduğunu göz önüne alındığında coğrafya bölümünün geleceği konusunda karamsar olmamak elde değildir.


Arkadaşlar haziran öğretmen atamaları için gerekli açıklamalar ve kontejyan sıralamaları yayınlandı…Kadro alımı artmış taban puan düşmüş hadi hayırlısı bakalım..

GENEL AÇIKLAMALAR

1.1. Bu Kılavuz, öğretmenlik için aranan genel ve özel şartlar, başvuru, tercihler ve atamaya ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup içerik olarak başvuru, atama, göreve başlama iş ve işlemleri ile buna ilişkin eklerden oluşmaktadır. Bu süreçler alt başlıklar hâlinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. PDF formatındaki Kılavuzhttp://personel.meb.gov.tr internet adresinden indirilebileceği gibi konu başlıkları seçilerek ayrıntılı açıklamaya ulaşılabilecektir.

1.2. Bir önceki atama dönemine ait başvuruların geçerlilik süresi, bu Kılavuzda belirtilen başvuru tarihi itibarıyla sona ermiştir. Atanamayan adayların gerekli şartları taşımaları hâlinde yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1.3. Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlar, gerekli şartları taşımaları kaydıyla ilk atama kapsamında kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Kadrolu öğretmenliğe atanamayanlar, bulundukları eğitim kurumundaki görevlerine devam edeceklerdir.

1.4. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başladığı ve bu faaliyetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi hususları dikkate alınarak “sözleĢmeli öğretmen”lere bulundukları eğitim kurumunu tercih hakkı verilmiştir. Kendi kurumlarını tercih edenler, puan üstünlüğüne göre yapılacak sıralamada bulundukları il kontenjanına girebildikleri takdirde, kendi kurumlarına kadrolu öğretmen olarak atanabileceklerdir.

Böyle bir atama sonucunda, o “il”de ilan edilen eğitim kurumlarından birinin kadrosu kullanılacağından il kontenjanı düşecek, dolayısıyla da ilanda yer alan eğitim kurumlarından biri atama yapılamadan boş kalacaktır.

öğretmen taban puanları MEB Haziran ayı öğretmen atamaları (Coğrafya Öğretmen Atamaları)

öğretmen taban puanları MEB Haziran ayı öğretmen atamaları (Coğrafya Öğretmen Atamaları)

1.5. Hâlen sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanların kadrolu öğretmenliğe atanmaları durumunda,sözleĢmeleri feshedilecektir. Aynı şekilde görevine başlamadan silah altına alınmış olan sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlik için başvuruda bulunabileceklerdir. Bunların kadrolu öğretmenliğe atanmaları halinde, sözleşmeli görevlendirmeleri iptal edilecektir.

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Haziran 2011) 7

1.6. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken askerlik ve doğum nedeniyle sözleşmesi feshedilenler, kadrolu öğretmenliğe başvurabileceklerdir.

1.7. Sözleşmeli öğretmenliğe görevlendirildiği hâlde göreve başlamamış olanlar, görevlendirme tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kadrolu öğretmenliğe başvuramayacaklardır.

1.8. Sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilenlerden; göreve başlayıp belirli bir süre çalıştıktan sonra ayrılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 2’nci ve 3’ncü fıkrasına uygun olarak çekilenlerin altı ay geçmeden, aynı Kanun’un 94’üncü maddesinin 2’nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden kadrolu öğretmen olmak için başvuruda bulunamayacaklardır.

1.9. Memuriyetten sözleşmeli öğretmenliğe / personel statüsüne (6574/B) geçmiş olup kadrolu öğretmenliğe atanmak için başvuruda bulunacakların, memuriyetten ayrılış tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini doldurmuş olmaları gerekmektedir.

1.10. Hâlen silâh altında bulunanlar ile atamanın yapılacağı tarihten sonraki celp dönemlerinde sevke tabi olanlar, başvuruda bulunabileceklerdir. Bu durumda olup atananlar, terhis tarihini takip eden “bir ay” içinde atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne başvurarak göreve başlamak durumundadırlar. Sevke tabi olduğu celp döneminde, askere gitmeyerek bakaya kalanlar ise haklarında kovuĢturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı ya da savcılık belgesiyle başvuruda bulunabileceklerdir.

1.11. Adaylar; sağlık, askerlik, adli sicil ve emeklilik durumlarını başvuru esnasında Elektronik Başvuru Formu’nda beyan edeceklerdir.

1.12. İlk atamaaçıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitleriyle aday öğretmen olarak atananlar, devlet memurluğunda ve öğretmenlikte adaylıkları kaldırıldıktan sonra “özür durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteği”nde bulunabileceklerdir.

1.13. Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama çeşitleriyle atananların ise sağlık özrü hariç olmak üzere diğer özür durumlarından yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için, son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl”süreyle görev yapmış olmaları gerekmektedir.

1.14. Hizmet süresine dayalı olarak “açıktan ve kurumlar arası yeniden atama” çeşitlerine göre başvuruda bulunacaklar için ayrı; açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama çeşitleriyle başvuruda bulunacaklar için ayrı olmak üzere, iki farklı kategoride, “alan”lar bazında kontenjan ayrılmış bulunmaktadır.

Atama işlemi esnasında “alan” bazında boş kalan kontenjanlar, öncelikle aynı kategori içinde adayı bulunan diğer “alan”lara, hâlen kontenjan kalması durumunda da diğer kategorideki “alan”lara kontenjan ağırlığı oranında aktarılabilecektir. Bu amaçla, başvuruda bulunacak adaylara, kendi alanlarına ayrılan kontenjandan daha fazla sayıda eğitim kurumu tercih hakkı sunulacaktır. Ancak, atama yapılacak sayı, “alan” bazında ilan edilen kontenjanın iki katı aktarılmış hâliyle toplamda üç katını geçmeyecektir.

1.15. Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday veya asıl devlet memuru olarak görev yapanlar ile bu görevden“adaylığı kaldırıldıktan sonra” ayrılmış olanlar, hizmet süresi üstünlüğü esasına göre; İlgi (e) Yönetmelik’in 14’üncü ve 15’ inci maddelerinde belirtilen atama çeşidi (Kılavuz’un 4.1.2. ve 4.1.3.) ya da istemeleri hâlinde geçerli olan

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Haziran 2011) 8

KPSSP10 sonucuna göre ilk atama (Kılavuz 4.1.1.) çeşidiyle başvuru yapabileceklerdir.

Bunlardan hâlen devlet memuru olarak görev yapanlardan öğretmenlik için başvuru yapacak olanlar, EK-5/a yazı ile kurumuna başvurmak suretiyle EK-5/b belgesinin ya da Elektronik Başvuru Formu’nun ilgili bölümünün görevli oldukları kurumun muvafakat vermeye yetkili amirince onaylanmış olması kaydıyla ”muvafakat” almak durumundadırlar.

1.16. Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu millî sporcularımızdan; Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında “ilk üç derece”ye girenler, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile belirtilen yarışmaların takım sporlarında “en az on kez”ülkemizi temsil ederek “Millî Sporcu” belgesi almış olanlar, KPSS şartı aranmaksızın başvuru yapabileceklerdir. Bu kapsamdaki başvurular, elektronik ortamda alınacak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Bakanlıkça elektronik ortamda onaylandıktan sonra değerlendirmeye alınacaktır. BaĢvuruların son günlere bırakılmaması hususu adayların yararına olacağından özellikle, başvuru ve onay süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.

1.17. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlgi (ğ) kararı gereği üniversitelerin “okul öncesi öğretmenliği ile anaokulu öğretmenliği” bölümü mezunlarının, “çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği” alanına baĢvuru hakları bulunmamaktadır. Öğretmen adayları Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği programı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programlarının birbirine eşdeğer olduğu yönündeki 08/07/2004 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararını ibraz ederek başvurularını onaylattıkları tespit edilmiştir. Ancak, bu “karar”ın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29/06/2009 tarihli ve 2848/18852 sayılı yazıları ile iptal edildiği hususu Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu belgenin geçerliliği bulunmamaktadır.

1.18. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlgi (ğ) kararının Geçici 7. maddesi gereğince “zihin engelliler sınıfı öğretmeni” ihtiyacının “karar” eki Çizelge’deki yükseköğretim programları mezunlarından, taban puanı aranmadan başvuruda bulunanların tamamının puan üstünlüğü esasına göre atanmasıyla karşılanamaması durumunda,üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan 1500 kişi kontenjanlı 540 saat süreli sertifika programını başarı ile tamamlayan,

Üniversitelerin;

a) Görme engelliler sınıfı öğretmenliği, işitme engelliler sınıfı öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümleri,

b) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü,

c) Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü/anabilim dalı,

mezunlarından üniversitelerin eğitim fakültelerinin özel eğitim bölümlerince açılan “zihin engelliler sınıfı öğretmenliği sertifika programı”nı bitirenlerin puan üstünlüğü esas alınarak “zihin engelliler sınıfı öğretmenliği”ne ataması yapılır.

Bu kapsamda olanların, zihin engelliler sınıfı öğretmenliği alanına kaynak olanların tamamı atandıktan sonradeğerlendirilmek üzere başvuruları alınacaktır.

1.19. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunları, diğer şartları taşımak kaydıyla “Türk dili ve edebiyatı alanı”na başvuru yapabileceklerdir.

MEB Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu (Haziran 2011) 9

1.20. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Gerçeğe Aykırı Belge Verilmesi veya Beyanda Bulunulması” başlıklı bölümün 9’uncu maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Gerçek Dışı Beyan ve Usulsüz İşlem” başlıklı bölümün 54’üncü maddesine göre, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Bakanlığımızca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir.

1.21. Bu Kılavuz’da yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde olabilecek değişiklikler, “ilgili”lere ayrı ayrı tebligat yapılamayacağından uygulamalara yönelik açıklamalar, Personel Genel Müdürlüğünce Bakanlığınhttp://personel.meb.gov.tr internet adresinde başvuru süresince duyurulacağından ilgililerce takip edilmesi gerekmektedir.


Toplam Ziyarteçi Sayısı

  • 9.153.512 kişi

Diğer 1.969 takipçiye katılın