COĞRAFYA BİLİM

Posts Tagged ‘Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı


Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı

Coğrafi Bilgi Sistemleri konuları 2000’li yıllara kadar dünyada ve ülkemizde Harita Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Şehir Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Orman ve Ziraat Fakülteleri, Bilgisayar Mühendisliği, Coğrafya gibi pek çok lisans programında projeler kapsamında ya da ders olarak öğretilmektedir. Ancak giderek artan talep nedeniyle özellikle veri üretimi konusunda çalışabilecek ara elemanların yokluğu önemli ölçüde hissedilmeye başlanmıştır. Günümüzde yapılan çalışmaların büyük kısmının veri yönetimi ve mekansal veriye gereksinim duyması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim bilişim sistemlerinin önemini ortaya çıkarmış, eğitim kurumları bu alanda yüksek lisans ve doktora programları açmaya başlamışlardır. Anadolu Üniversitesi, İTU, ODTÜ gibi kurumlar bu konuda öncülerdendir.

Açıköğretim Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümünün Resmi Sitesihttp://www.bilgi.anadolu.edu.tr/cbs/ ‘dir. Ayrıntılı bilgilere bu sitende ulaşabilirsiniz.

Dünyada 2000 yılı sonrası konu ile ilgili uzaktan öğretim destekli ya da örgün programlarla insan kaynağı yetiştirmeyi hedefleyen eğitim kurumlarının sayısı hızla artarken, ülkemizde Yönetim Bilişim Sistemleri konusunda önlisans-lisans eğitimi veren üniversite sayısı oldukça kısıtlıdır; Coğrafi Bilgi Teknolojileri konusunda önlisans-lisans eğitimi veren üniversite ise hiç bulunmamaktadır. Oysa birimlerin konusunda eğitim almış ara elemana da ihtiyacı vardır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programının yürütülmesinde, üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme ve İktisat Fakültelerinin ilgili bölümleriyle (İşletme, Bilgi Yönetimi vb.) ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile işbirliği yapılacaktır. İşbirliği; ders kitaplarının hazırlanması, derslerin elektronik ortama aktarılması, TV ders çekimlerinin hazırlanması ve danışmanlık derslerinin yürütülmesi şeklinde olacaktır.

Program Uzaktan Eğitim Sistemi ile gerçekleştirilmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde akademik danışmanlık, e-öğrenme hizmetleri, TV eğitim programlarından yararlanılacaktır.

Programın amacı özetle, kamu ve özel kuruluşlara karar verme sürecinde etkin olan coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim sistemleri konusunda ve veri yönetiminin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf; analitik düşünme, sorun çözme ve karar verme yetenekleri ile donanmış elemanlar yetiştirmektir.

Dünyada içinde bulunduğumuz yüzyıla damgasını vuran sektör kuşkusuz bilişim sektörüdür. Sektörel anlamda en çok gereksinim duyulan bileşenler ise internet uygulamaları, telekomünikasyon ve şüphesiz bilgi sistemleri uygulamalarıdır.

Ülkemizde bilimsel çalışmalardaki, kamu kuruluşlarındaki ve özel sektördeki coğrafi bilgi sistemleri ve yönetim bilişim sistemleri konusunda yetişmiş eleman noksanlığının giderilmesi gerekmektedir. Bu sayede teknoloji etkin olarak kullanılabilecek ve her yıl özellikle kamu kuruluşları tarafından milyonlarca dolar maliyetli olarak oluşturulan sistemler atıl durumda kalmayacaktır. Bunun yanı sıra özellikle planlama, jeoloji, ziraat, ormancılık ağırlıklı çalışmalarda bu teknolojiyi daha yaygın ve etkin olarak kullanılması sonucu, bu bazdaki çalışmaların niteliği yükselebilecektir.

Programdan mezun olacak öğrencilerin nitelikleri açısından programın başarısı, mezunların kamu ve özel kuruluşlarda işe girme ve mezun çalışanların birimlerinde yükselme oranı ile ölçülebilir.

Bu programdan mezun olacak öğrenciler “Coğrafi Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Sistemleri Meslek Elemanı” ünvanı alacaklardır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Programını başarıyla tamamlayan mezunlar; kamu ve özel sektördeki Haritacılık, Hidrolojik Uygulamalar, Jeolojik Uygulamalar, Ormancılık Uygulamaları, Zirai Uygulamalar, Denizcilik ve Kıyı Yönetimi, Savunma Uygulamaları alanlarında çalışan kurum ve kuruluşların ve özellikle yerel yönetimlerin öncelikle mekansal veri üreten birimlerinde ve bilgi işlem birimlerinde çalışma olanağına sahip olabilirler.

Ayrıca programı tamamlayanlar 2 yıllık önlisans mezunu statüsünde olacaklarından örgün ve uzaktan eğitim lisans programlarına dikey geçiş yapabileceklerdir.

Bu programda dersler internete dayalı eğitim sistemi ile yürütülecektir. Programa alınan öğrencilerin bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına, yaygın işletim sistemlerini ve büro yazılımlarını çalıştırabilme gibi temel bilgisayar kullanım becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Programdaki derslerin bir bölümüne internet üzerinden katılım zorunlu olduğundan öğrencilerin öğretim süresi boyunca internete erişim olanağı bulunmalıdır.

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin verilen tüm derslerden başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin mezun olabilmesi amacıyla staj yapmaları ya da örgün staj olanağı olmayan öğrencilerin bitirme projesi yapması zorunludur.

Programdan mezun olabilmek için staj veya bitirme projesi yapılması gerekmektedir. Öğrenciler ikinci yılın başında Fakültenin bildireceğe adrese başvuruda bulunacaklar ve başarı ortalamalarına ve taleplerine göre uygun bir kurum ya da kuruluşta bir ay süre ile staj yapma şansına sahip olabileceklerdir. Eğer öğrenci için staj yapma imkanı ikamet ettiği şehir ya da başka bir sebeple bulunmuyorsa, bu durumda Fakülte tarafından tespit edilen bir bitirme projesini başarı ile tamamlamak zorundadır. Örgün staj olanağı olmayan öğrencilere deneyim kazandırmak amacıyla bitirme projesi verilecektir. Derslerin anlatımı ve gerçek hayat problemlerine yönelik uygulamaların yapımı bitirme projesi ile gerçekleştirilecektir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı iki yıllık eğitim-öğretim sunmakta ve toplam 16 dersi içermektedir.

KodDersler1002GENEL İŞLETME1399İŞLEM TABLOLARI1397İŞLETİM SİSTEMLERİ1172YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ1594HARİTA BİLGİSİ VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE GİRİŞ1400KURUMSAL İLETİŞİM VE BİRLİKTE ÇALIŞMA1099TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ1216YABANCI DİL

KodDersler2595UZAKTAN ALGILAMA2596VERİTABANI UYGULAMALARI2406PLANLAMA VE DENETLEME ARAÇLARI2407OFİS UYGULAMALARI GELİŞTİRME2597COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE ANALİZ VE YORUMLAMA2062YÖNETİM VE ORGANİZASYON2232TÜRK DİLİ2252ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ

Programın 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul edilerek başlatılması ve programın kontenjanının 100 olması planlanmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Önlisans Programı’na kayıt yaptıracak öğrenciler aşağıdaki donanım ve yazılım yeterliliklerine sahip olmalıdırlar:

Öğrenciler aşağıda önerilen özelliklere barındıran bir bilgisayara sahip olmalıdırlar.

 • 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemciye sahip PC önerilmektedir (tek veya çift işlemcili sistem)
 • 1 GB veya üstü RAM önerilmektedir.
 • 40 GB sabit sürücü ve en az 15 GB kullanılabilir disk alanı
 • DirectX 9 grafik desteği ve
  • WDDM Sürücüsü
  • 128 MB grafik belleği (en az)
  • Donanımda Pixel Shader 2.0
  • Piksel başına 32 bit
 • DVD-ROM sürücü
 • Mikrofon ve ses kartı, hoparlörler ve kulaklık
 • Klavye ve Mouse
 • Internet erişimi
 • PC kamera

Uzaktan yardım için:

 • Her iki taraf da Windows Vista çalıştırmalı ve ağa bağlı olmalıdır.

Bu yeterlilikler Windows Vista Business ve Office 2007 Proffesional için alt sınır olarak öngörülmüştür. CD-ROM ortamındaki videoların izlenebilmesi için CD-ROM ya da DVD-ROM sürücü ile Ses Kartı ve Hoparlör gerekmektedir.

Bir internet servis sağlayıcısı servisine üyelik ya da ADSL bağlantısı gerekmektedir.

2009 – 2010 öğretim yılında öğrencilere kayıtlardan sonra Windows Vista Business ile Office 2007 yazılımları gönderilecektir. Ders yazılımını izleyebilmek için Macromedia Flash Player 9 gerekir.

 


Toplam Ziyarteçi Sayısı

 • 9.153.963 kişi

Diğer 1.969 takipçiye katılın