Coğrafya Bilim

"Türkiye'nin En Büyük Akademik Coğrafya Sitesi"

Archive for the ‘Akademisyenler’ Category

Coğrafyacılar Ne Yapsın?

Posted by Birol YILDIZ Mart 3, 2012Prof. Dr. Murat Türkeş
Hocamızın Türkiyede Coğrafya nın son durumu hakkındaki yazısı
Bir Bayram Hikayesi:

Ya Coğrafyacılar Ne Yapsın?

Konu 3254 Sayılı Kanunun “Meteoroloji Uzmanlığı” başlıklı 32/A Maddesi ile ilgilidir. Değiştirildiği şekliyle madde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
“Meteoroloji Uzmanlığı MADDE 32/A ‒ Genel Müdürlük merkez teşkilatında, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Meteoroloji Uzmanı ile Meteoroloji Uzman Yardımcısı istihdam edilir. Meteoroloji Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak…”
Başka bir deyişle, “En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik fakülteleri ile Genel Müdürlüğün görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar” Meteoroloji Uzmanı olabilecek, ama Coğrafyacılar, jeomorfologlar, klimatologlar, vb. gibi mesleklerde akademik lisans ve lisansüstü öğrenim görenler (KURS DEĞİL) ve uzmanlaşanlar Meteoroloji Uzmanı olamayacak.

Görüşlerim: Günümüzde Klimatoloji ve Meteoroloji çok disiplinli bir alan, meteoroloji kuruluşları (Türkiye’de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (kısaca, DMİ), batı ülkelerinde Ulusal Meteoroloji ya da Hava Servisleri, eski Sovyetler Birliği ve sosyalist Avrupa ülkelerindeyse Ulusal Hidroloji ya da Hidrometeoroloji Servisi, vb. isimlerinde) ise hem çok disiplinli (meslekli ya da bilim alanlı) hem de çok sektörlü kuruluşlar olarak kabul edilir, yönetilir ve buna göre istihdam politikaları belirlenir.

Ulusal Meteoroloji ya da Ulusal Meteoroloji ve Klimatoloji kuruluşlarında, dünyanın hemen tüm ülkelerinde çalışma olanağı bulan meslek ve bilim dallarından birisi de, meteorologların ve fizik, matematik gibi ilgili ya da bu alanda yetiştirilme olanakları olan meslek gruplarının yanı sıra, Coğrafya Bilimi ve Coğrafyacı’lardır. Günümüzde, üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Edebiyat fakülteleri ile AÜ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde akademik coğrafya lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi veren Coğrafya bölümlerinde, doğrudan DMİ’nin bilim ve hizmet alanına giren çok sayıda teorik ve uygulamalı klimatoloji ve meteoroloji dersi ile yine DMİ’nin sorumluluk ve hizmet alanına ilişkin CBS ve Uzaktan Algılama’dan çeşitli klimatolojik, hidrolojik/hidroklimatolojik/hidrometeorolojik ve istatistiksel analiz yöntemlerine, küresel iklim değişikliği ve iklimsel değişkenlik analizlerine kadar değişen uygulamalı dersler okutulmaktadır. Dünyanın, çok ciddi bir biçimde atmosfer, hava, iklim, iklim değişikliği, küresel değişiklik, atmosferik çevre, kuraklık ve çölleşme vb. konularını ve bunlara ilişkin sorunların çözümlerini artıştığı yeni koşullar altında, coğrafyacılara DMİ’nin yeni Meteoroloji Uzmanlığı düzenlemesinde yer verilmemiş olması çok büyük bir talihsizlik olmuştur.

Coğrafyacılar, geçmişte hem coğrafyacı (temel olarak Fiziki Coğrafya) hem de jeomorfolog olarak, DMİ’ye ve MTA, DSİ, EİE, İller Bankası, Kara yolları ve Orman Bakanlığı gibi çok sayıda teknik bakanlık ve kuruluşta çalışma olanağı bularak, Türkiye’nin kalkınmasına ve kendine özgü doğal ve fiziksel çevresine ilişkin sorunlarının çözümü, doğal kaynakların belirlenmesi ve korunması vb. konularında çok ciddi katkılarda bulunmuştur. Coğrafyacılar, bugün de, başta DMİ, Orman ve Su Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, MTA ve DPT gibi uygulamacı ve karar verici kurum ve kuruluşlar gelmek üzere, ülkenin kalkınması ve refahının arttırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarda iş bulmak ve çalışmak istemektedir. Ancak başta DMİ olmak üzere, birçok kurum, kuruluş ve bakanlıkta, Coğrafyacı’ların yapabileceği, mesleki yetkinlik ve sorumluluk alanına giren işlerde, başka meslek gruplarının çalıştığı, istihdam edildiği görülmektedir. Bu konuyu yıllardan beri, birçok meslektaşım ve hocamız gibi, ben de hiçbir meslek elamanını, grubunu ve kuruluşunu incitmeden, kötülemeden, yalnız Coğrafyacı’ların konumunu, yapabileceklerini ve bu alandaki gereksinimi, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş yöneticisine anlatmaya çalışmışımdır. Örneğin, yanılmayı çok isterim, anımsayabildiğim ve bilebildiğim kadarıyla, son 20 yılda yukarıda adı geçen bakanlık, kurum ve kurluşlarında, örneğin DMİ’de doğrudan herhangi bir coğrafya kökenli teknik eleman alımına yönelik bir iş ilanı verilmemiş ve doğrudan bir coğrafyacı ya da jeomorfolog istihdam edilmemiştir. Dahası, başka nedenleri de olmakla birlikte, emekli olan jeomorfologların kadroları ya geri verilmekte ya da boş tutulmaktadır. Bu durum, ne yazık ki, doğrudan Coğrafya Eğitim ve Öğretimini ve Coğrafyacı’ları ilgilendiren yeni kurum ve kuruluşların teknik eleman istihdam politika ve uygulamaları açısından da sürmektedir.

Örneğin, son yıllarda Çevre ve Orman Bakanlığı (şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) bünyesinde bir İklim Değişikliği Dairesi kuruldu ve kamu kurumları arasında iklim değişikliği konusundaki eşgüdümü ve işbirliğini artırmak için bir iklim değişikliği üst düzey koordinasyon komitesi (İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu) oluşturuldu. Ne kadar acı ve üzücüdür ki, kurulan bu İklim Değişikliği Dairesi’nde, lisans ve lisansüstü ders planlarında ayrıntılı ve çeşitli klimatoloji/meteoroloji ve iklim değişikliği dersleri bulunan Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinin Coğrafya lisans (Coğrafyacı) ve lisansüstü mezunları (Jeomorfolog, Klimatolog) istihdam edilmemiştir.
Sonuç olarak, “3254 Sayılı Kanunun “Meteoroloji Uzmanlığı” başlıklı 32/A Maddesi” ivedilikle iptal edilmelidir. Bu düzenleme, DMİ’nin bilisel ve teknik ilgi ve sorumluluk lanına giren Ünivesritelerin ilgili bölüm, anabilim dalı ya da enstitülerinin ve meslek kuruluşlarının görüşleri de alınarak yeniden ve adil bir biçimde yapılmalıdır.
Coğrafya bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan Coğrafyacı’lar, ilgili öteki bakanlık, kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, DMİ’de hem Meteoroloji Uzmanı hem de DMİ’nin Hava Tahminleri, Araştırma ve Bilgi İşlem, Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları daire başkanlıklarında, onların ilgili teknik şube müdürlüklerinde ya da teknik birimlerinde ve Bölge Müdürlüklerinde Coğrafyacı olarak istihdam edilmek (işe girmek), yönetici olabilmek, kurumun hizmet düzeyini yükseltmek ve ülkenin kalkınma ve refahına katkıda bulunmak istemektedir.
Bu istem, Coğrafyacı’ların en temel anayasal ve evrensel insan hakkıdır. Yukarıdaki görüşlerimi, Meteoroloji Uzmanlığı konusunu Hürriyette tartışma konusu yapan Sayın Kazım ATAER’e köşesinde yayımlaması için de gönderdim. Umarım yazım gerekli ilgiyi görür ve konuya Coğrafyacı’ların uğradığı haksızlık açısından ve tartışılmasında bile hala çifte ölçütte yaklaşan ve konuya at gözlüğüyle bakanların daha adil ve nesnel bakabilmelerini sağlayabilir.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Murat Türkeş (Fiziki Coğrafya ve Jeoloji – Klimatoloji ve Meteoroloji) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü – Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Çanakkale

Reklamlar

Posted in Akademisyenler, Diğer Konular | Etiketler: , | Leave a Comment »

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü

Posted by Birol YILDIZ Kasım 22, 2011


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Coğrafya Bölümü AKADEMİSYENLERİ
Bölümümüz Akademik Personeli
Prof. Dr. Aydın İBRAHİMOV
Tel:
 0 286 2180018 / 1798
e-mail: 
aibrahimov@comu.edu.tr
CV için tıklayın :http://cografya.comu.edu.tr/akademik/cv/aibrahiomov.htm
Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ
Tel:  0 – 286 – 218 00 18/1790
Fax: 0 – 286 – 218 05 33
e-mail: murat.turkes@comu.edu.tr
CV için tıklayın :http://cografya.comu.edu.tr/turkes_WEB/INDEX.html?cvno=A-1787
Bölüm BaşkanıProf. Dr. Talat KOÇ
Tel: 0 286 2180018 / 1789
e-mail: tkoc@comu.edu.tr
CV için tıklayın
 :

http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-1351
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr.Selver ÖZÖZEN KAHRAMAN
Tel:
 0286 2180018/1792
e-mail:
 sozozen@comu.edu.tr
CV için tıklayın :http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-590

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Hasan TATLI
Tel: 
0 286 2180018 / 1828
email: tatli@comu.edu.tr
CV için tıklayın:http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-1968

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. A. Evren ERGİNAL 
Tel:
 0 286 2180018 / 1801
email: 
aerginal@gmail.com
CV için tıklayın:http://cografya.comu.edu.tr/files/Erginal_CV_t.pdf?cvno=A-830&embedded=true&chrome=true
Yrd. Doç. Dr. Vedat ÇALIŞKAN (Halen COMU Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Coğrafya Eğitimi Bölümü’nde görev yapmaktadır)
Tel:
 0 286 2180018 / 1802
e-mail: 
v.caliskan@comu.edu.tr
CV için tıklayın:http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-1680
Bölüm Başkan Yardımcısı/
Yrd. Doç. Dr. Beyhan ÖZTÜRK
Tel:
 0 286 2180018 / 1791
e-mail: 
bozturk@comu.edu.tr
CV için tıklayın:http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-787
Yrd. Doç. Dr.Cengiz AKBULAK
Tel: 0 286 2180018 / 1797
e-mail: cakbulak@comu.edu.tr
CV için tıklayın:http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-963
Öğr. Gör.Canan Zehra ÇAVUŞ
Tel: 0 286 2180018 / 1791
e-mail: 
cekrem@comu.edu.tr
CV için tıklayın
:
http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-1192
Araş. Gör. Dr. Faize SARIŞ 
Tel: 90 286 2180018 /
e-mail: faize@comu.edu.tr
CV için tıklayın
:
http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-1742
Araş. Gör.Zahide ACAR DENİZ
Tel: 
0 286 2180018 / 1811
e-mail: zahideacar@comu.edu.tr
CV için tıklayın:
http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-2412
Araş. Gör. Muhammed Zeynel ÖZTÜRK
Tel: 
0 286 2180018 / 1967
e-mail:muhammed.zeynel@gmail.com
CV için tıklayın:
http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-2538
Araş. Gör. Berna HEPBİLGİN
Tel: 
0 286 2180018 / 1965
e-mail:bernahepbilgin@comu.edu.tr
CV için tıklayın :
http://akademik.comu.edu.tr/onizle.php?cvno=A-3047


Posted in Akademisyenler | Etiketler: , , | 1 Comment »

Araş. Gör. Yıldız GÜNEY

Posted by Geography Teacher, Özcan Ekim 31, 2011


Araş. Gör. Yıldız GÜNEY

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Lisans – 2009 Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü

Akademik Görevleri

Yılı Görevi
   

Verdiği Dersler

Lisans
 
Lisans Üstü
 

Yayınları

A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
 
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
 
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
LANDSAT Uydu Görüntüleri Yardımıyla Bornova’da Arazi Kullanımı Değişiminin Belirlenmesi (M. Kirami ÖLGEN ile), DEUCBS Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 10-11 Aralık 2009, s. 93-104, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
3. Kitap Bölümü
 
4. Kitaplar
 
C.Diğer Yayınlar
 

Projeleri

 

Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans
 
Doktora
 

İdari Görevleri

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri

 

Posted in Akademisyenler | Etiketler: , , | 2 Comments »

Araş.Gör. Mehmet DENİZ

Posted by Geography Teacher, Özcan Ekim 31, 2011


 

Araş.Gör. Mehmet DENİZ
 

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Doktora
(2007-Devam Ediyor)
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Nazilli İlçesinin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası” adlı doktora tezi devam ediyor.
Lisans- Yüksek Lisans -2007 Atatürk Üniversitesi

Akademik Görevleri

Yılı Görevi
   

Verdiği Dersler

Lisans
Lisans Üstü
 

Yayınları

A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
 
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
 
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
3. Kitap Bölümü
 
4. Kitaplar  
   
C.Diğer Yayınlar  
   

Projeleri

 
   

Yönettiği Tezler

 
Yüksek Lisans  
   
Doktora  
   

İdari Görevleri

 
   

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri

Posted in Akademisyenler | Etiketler: , , | Leave a Comment »

Araş. Gör. Hasan Hüseyin YILMAZ

Posted by Geography Teacher, Özcan Ekim 31, 2011


 

Araş. Gör. Hasan Hüseyin YILMAZ
 

AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ

Eğitimi

Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Erasmus Doktora 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı, Erasmus Bahar Dönemi Doktora Öğrenim Hareketliliği, Freiberg Teknik Üniversitesi, Freiberg Sach. , Almanya
Doktora
(Devam Ediyor)
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yüksek Lisans -2008 Afyon Kocatepe Üniversitesi
Lisans-2002 Atatürk Üniversitesi

Akademik Görevleri

Yılı Görevi
   

Verdiği Dersler

Lisans
 
Lisans Üstü
 

Yayınları

A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
 
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
 
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZAV, L., YILMAZ, H. HÜSEYİN Çeltik İlçesinde Köy Konutları ve Temel Sorunları, Journal of Social Sciences of the Afyon Kocatepe Üniversity, pp:135-151, Cilt IX/ Sayı I, 2007
ÖZAV, L., YILMAZ, H. HÜSEYİN Coğrafi Özellikleri Açısından Anadolu Tarım İşletmesi, Journal of Social Sciences of the Afyon Kocatepe Üniversity, , Cilt XI/ Sayı II, 2009
 
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
 
3. Kitap Bölümü
YILMAZ H. H., YASAK, Ü., 2007, Türkiye’nin Jeomorfolojik Özellikleri” Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği”, (Editörler Hakki Yazıcı-Kürşat Koca), Pagema Yayıncılık. Ankara.
YILMAZ H. H., YASAK, Ü., 2007, Türkiye’nin İklim Özellikleri” Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği”, (Editörler Hakki Yazıcı-Kürşat Koca), Pagema Yayıncılık. Ankara.
4. Kitaplar
 
C.Diğer Yayınlar
Bildiri Özeti:
Banaz Hamam Boğazı Çevresinin Jeomorfolojisi ve Sıcaksu Kaynakları, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010, Bildiri Kitabı s.381, Afyonkarahisar

Projeleri

 

Yönettiği Tezler

Yüksek Lisans
 
Doktora
 

İdari Görevleri

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri

Posted in Akademisyenler | Etiketler: , , | 1 Comment »