Reklamlar
Başlangıç > Akademisyenler > Prof.Dr. Lütfi ÖZAV

Prof.Dr. Lütfi ÖZAV


Prof.Dr. Lütfi ÖZAV
 
AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ
Eğitimi
Derece ve Yılı Üniversite ve Bölümü
Doktora – 1991 Atatürk Üniversitesi, Coğrafya
Yüksek Lisans – 1987 Atatürk Üniversitesi, Coğrafya
Lisans – 1981 Ankara Üniversitesi, Coğrafya
Akademik Görevleri
Yılı Görevi
2006 – Profesör, Uşak Üniversitesi.
2002 – 2006 Profesör, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Eğitim Fakültesi.
1996 – 2002 Doçent, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Eğitim Fakültesi.
1992 – 1996 Yardımcı Doçent, Atatürk Üniversitesi , Fen-Edebiyat Fakültesi.
1985 – 1992 Araştırma Görevlisi, Atatürk Üniversitesi , Fen-Edebiyat Fakültesi.
Verdiği Dersler
Lisans
Nüfus Coğrafyası
T. Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası I-II
Türkiye Fiziki Coğrafyası I-II
Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
Lisans Tezi I-II
Ekonomik Coğrafya
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
Lisans Üstü
Türkiye’de Nüfus Hareketleri
Türkiye’de Mesken Tipleri
Coğrafya Semineri
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya Araştırmalarında Bilimsel Kritik I-II
Beşeri Coğrafya’da Bilimsel Kritik I-II
Türkiye’de İç Göçler
Yöre Araştırmaları
Sosyal Bilgilerde Bilimsel Kritik
Sosyal Bilgilerde Metodoloji
Yayınları
A.Yurt Dışı
1. Uluslararası Atıf İndeksli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & AHCI)
2. Uluslararası Alan İndeksli veya Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
3. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
4. Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümleri
B.Yurt İçi
1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
ÖZAV, L-YÜKSEL, T., 1998, ”Uşak’ta Dericilik ve Coğrafî Çevre Üzerine Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:1, s.39-50, Afyonkarahisar.
ÖZAV, L, 1999, ”Gediz’in İklimi Hakkında”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3, s.21-36, Afyonkarahisar.
ÖZAV, L, 2000, ”Dünden Bugüne Sivaslı İlçesinde Nüfus Artışı”, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:3, s. 155-168, Erzurum.
ÖZAV, L, 2001, ”Eğitim Fakültelerindeki Yeniden Yapılanmanın Coğrafya Eğitimine Etkileri”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, s.59-69, Afyonkarahisar.
ÖZAV, L, 2001, ”Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Üzerine Düşünceler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 165-177, Afyonkarahisar.
ÖZAV, L.-ÇAKMAK, B., 2001, ”Uşak Sehir Nüfusunun Tarihi Gelişimi. Süleyman Demirel Üniversitesi”, Burdur Eğitim Fak. Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, s. 137-148, Burdur.
ÖZAV, L,2002, ”Sivaslı İlçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafi Özelliklerine Genel Bir Bakış”, Türk Dünyası Araş. Dergisi, Sayı: 136, Subat 2002, s.219-230, İstanbul.
ÖZAV, L.,2002, ”Sivaslı İlçesinde Kır Konutları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Afyonkarahisar.
ÖZAV, L, YASAK Ü., 2005, ”Sandıklı’da Nüfusun Gelişimi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: VII, Sayı: 2, s.119-136, Afyonkarahisar.
ÖZAV, L, YASAK Ü., 2006, ‘ ‘Sandıklı İlçesinde Nüfusun Dağılış, Yoğunluk ve Gelişim Özelliklerinin CBS ile Analizi”, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 14, s. 1-16, İstanbul.
ÖZAV, L, -YILMAZ, H.H., 2007, ”Çeltik(Konya) İlçesinde Kır Konutları ve Temel Sorunları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,C.9 Sayı: 2 s.135-151, Afyonkarahisar.
ÖZAV, L-KADIOGLU, Y.,2007 ”Denizli’de Önemli Bir Ekonomik Fonksiyon Özelliği Taşıyan Endüstriyel Doğal Taşlar: Mermer, Traverten”, Marmara Coğrafya Dergisi, İstanbul.
ÖZAV, L-YILMAZ, H.H., 2010, ”Coğrafi Özellikleri Açısından Anadolu Tarım İşletmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Baskıda
2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayınlanan Bildiriler
ÖZAV, L, 2001, ”Uşak İlinin Başlıca Turistik Değerleri”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, 25-27 Ekim 2001, Uşaklılar Eğitim ve Kültür Vakfı Yay. No: 2, s. 979-986, Uşak.
3. Kitap Bölümü
ÖZAV, L, KARA, H. 1998 , Uşak İlinin Coğrafyası, Cumhuriyetin 75. yılında Uşak, Uşak Valiliği Yay., s. 29-48 ,
Uşak.
ÖZAV, L, 2005, Uşak İlinin Coğrafyası, İlkler Sehri Uşak,Batıkol Matbaacılık, s. 21-41, Uşak.
4. Kitaplar
ÖZAV, L, 1996, Simav Depresyonu ve Çevresinin Coğrafî Etüdü, Atatürk Üniversitesi Yay. No: 813, Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Yay. No: 64, Erzurum.
ÖZAV, L, 1996, Oltu’nun Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası, Taş Medrese Yay. No: 14, Araştırma-İnceleme Serisi No: 4, Erzurum.
ÖZAV, L, 2002, Sivaslı İlçesinin Coğrafî Etüdü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları No: 30, Afyon Karahisar.
C.Diğer Yayınlar
ÖZAV, L, 1991, ”Narman’da Mesken Tipleri”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Edebiyat Araş. Dergisi, Sayı:19, s.153-172, Erzurum.
ÖZAV, L, 1994, ”Gediz-llıca Termal Turizm Merkezi”, Turizm Yıllığı, 1994, s.230-246, Ankara.
ÖZAV, L., 1994, ”Oltu Bölgesinde Köy Yerleşme Sekilleri”, Türk Dünyası Araş. Dergisi, Sayı:92, Ekim 1994, s. 168-185, İstanbul.
ÖZAV, L., 1995, ”Eski Gediz Kasabası Çevresinde Güme Yerleşmeleri”, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı:30, s.173-187, İstanbul.
ÖZAV, L., 1995, ”Gökler Linyit Havzasında Kömür Üretimi”, Atatürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fak. Edebiyat Bilimleri Araş. Dergisi, Sayı:22, s.55-73, Erzurum.
ÖZAV, L., 1995, ”Narman’da Nüfus Hareketleri”, Atatürk Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fak. Edebiyat Bilimleri Araş. Dergisi, Sayı:21, s.79-102, Erzurum.
ÖZAV, L., 1995, ”Oltu (Erzurum) İlçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafî Özellikleri İle İlgili Bir İnceleme”, Atatürk Üniversitesi. Kâzım Karabekir Eğitim Fak. Coğrafya Eğitimi Bölümü, Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:1, s.336-361, Erzurum.
ÖZAV, L, 1995, ”Oltu llçesi’nin Turizm Potansiyeli. Atatürk Üniversitesi”, Güzel Sanatlar Enst. Dergisi, Sayı: 1, s.75-91, Erzurum.
ÖZAV, L., 1995, ”Turizm Açısından Murat Dağının Önemi”, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araş. Enst., Sayı:3, s.57-78, Erzurum.
ÖZAV, L., 1995, ”Türkiye’de Jeotermal Enerji ile Isıtılan Kentlere Tipik Bir Örnek: Simav”, Türk Kültürünü Araş. Enst. Dergisi, Sayı:390, s.619- 635, Ankara.
ÖZAV, L., 1996, ”Oltu İlçesinde Geçici Yerleşme Sekilleri. Atatürk Üniversitesi”, Türkiyat Araş. Enst., Sayı:4, s.115-141, Erzurum.
ÖZAV, L, 1996, ”Simav Depresyonu ve Çevresinde Geçici Yerleşme Sekilleri”, Atatürk Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fak. Edebiyat Bilimleri Araş. Dergisi, Sayı:23, s.99-114, Erzurum.
ÖZAV, L-KAYA, A., 2008, ”Nüfusu Giderek Azalan Bir Yöre ‘Karahallı İlçesi”’, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Baskıda.
Projeleri
1998-2000, Sivaslı İlçesinin Coğrafî Etüdü. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Araştırma Fon Saymanlığı.
1987-1991, Oltu’nun Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası, Atatürk Üniversitesi, Araştırma Fon Saymanlığı.
1985-1987, Narman İlçe Merkezinin Gelişmesini Güçleştiren Başlıca Coğrafî Faktörler, Atatürk Üniversitesi, Araştırma Fon Saymanlığı.
Yönettiği Tezler
Yüksek Lisans
2010, Sivaslý Ýlçesinde Eðitim Çevre Ýliþkisi, Fadime Coþkun
2010, Kemalpaþa Ýlçesinde Eðitim Çevre Ýliþkisi, Þükran Yörük
2010, Beylerhan ve Eskisaray Köylerinin Geliþmiþlik Bakýmýndan Karþýlaþtýrýlmasý, Þahin Yörük
2008, Ekonomik Coğrafya Açısından Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesi Ve Temel Sorunları, Hasan Hüseyin Yılmaz.
2008, Eşme İlçesinde Eğitim Çevre İlişkileri, Songül Yeşil
2007, Altıntaş (Kütahya) Merkezinin Coğrafi Etüdü, Adem Erol.
2007, Kulada Kırsal Yerleşmeler ve Eğitimin Dağılımı, Taner Demirelli.
2007, Eski Gediz Kasabası’nın Coğrafi Etüdü, Musa Çoban.
2006, Sandıklı’da Nüfus ve Sehirsel Gelişim Eğilimleri, Üzeyir Yasak.
2006, Mesudiye ve Ayrancı Köylerinde Eğitim ve Çevre İlişkisi, Recep Babacan.
2006, Suhut’ta Eğitimin Dağılışı, Nihat Dalkılıç.
2003, Uşak’ta Eğitimin Dağılışı, Abdullah Yalduz.
2001, Gediz İlçesinin Coğrafi Etüdü, Mustafa Tokyay.
2001, Üç Kuyular Köyünün Coğrafî Etüdü, Halil Gültekin.
2001, Uşak İli Bölme Kasabasının Coğrafi Etüdü, Mehmet Kara.
2000, Uşak Sehrinde Başlıca Sanayi Faaliyetleri, Gülderen Turan.
2000, Ulubey İlçe Merkezinin Coğrafî Etüdü, Tuncer Yüksel.
1999, Suhut Ovası ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi , Barış Taş.
1996, Umudum Köyünün Coğrafî Etüdü, Günay Kaya.
1995, Kandilli Kasabasının Coğrafî Etüdü, Cemal Sevindi.
Doktora
1999, Sarıkamış Yöresinin Coğrafi Etüdü Cemal Sevindi.
İdari Görevleri
2010- , Coğrafya Bölüm Başkanı, Uşak Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi.
2007- , Uşak Üniversitesi Rektör Yardımcısı.
2004-2007, Fakülte Dekanı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak Fen Edebiyat Fakültesi.
2002-2004, Uşak Sağlık YO Müdürü, Afyon Kocatepe Üniversitesi.
2002-2009, İlköğretim Bölüm Başkanı, Afyon Kocatape Üniversitesi Uşak Eğitim Fakültesi.
1995-1996, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Başkanı, Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü.
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikleri
Türk Coğrafya Kurumu.
Hakemlik Yaptığı Ulusal Dergiler
Doğu Coğrafya Dergisi
Marmara Coğrafya Dergisi
İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Reklamlar
  1. Henüz yorum yapılmamış.
  1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: